Szukaj
Close this search box.

Kontrola wydobycia złóż kopalnianych

Phantom 4 RTK

Monitorowanie stanu i wydobycia jest jednym z kluczowych elementów racjonalnej gospodarki złożami kopalnymi. Ważne jest, aby inwentaryzacje były przeprowadzane cyklicznie, dla miarodajnych wyników. Rzetelnie zebrane i przeanalizowane dane pozwolą na śledzenie stanu składowanych kruszyw lub stopień wyczerpania złóż w kopalniach odkrywkowych. Inwentaryzacje wykonywane tradycyjnymi metodami wymuszają zaangażowanie wielu osób i wymagają dużo czasu. Ze względu na niską efektywność zebrane w ich wyniku dane mogą być już nieaktualne w momencie stworzenia raportu. Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych znacznie przyczynił się do ułatwienia zarządzania gospodarką kopalnianą i składowaniem kruszyw. Przy wykorzystaniu zdjęć wykonanych z powietrza, możliwe jest skonstruowanie szczegółowych map 2D oraz model 3D badanego terenu, co pozwoli na fizyczną ocenę stanu wyrobiska i obliczenie objętości poszczególnych fragmentów.

Dedykowaną platformą do zadań tego typu jest Phantom 4 RTK. Wyposażony w wysokiej rozdzielczości, 1” matrycę oraz mechaniczną migawkę zapewnia doskonałej jakości zdjęcia. Zintegrowany moduł RTK jest gwarantem stabilności lotu i precyzyjnych współrzędnych naniesionych na każde zdjęcie. Dzięki relatywnie niskiej cenie jest obecnie narzędziem cieszącym się największą popularnością, wśród konsumentów.

Matrice 210 RTK + Zenmuse X7

Kolejnym rozwiązaniem służącym do wykonywania nalotów tego typu jest platforma Matrice 210 RTK oraz kamera Zenmuse X7. Kamera posiada sensor super 35 mm i umożliwia zmianę obiektywów. Dzięki modułowi RTK dron jest odporny na działanie zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia wysoką stabilizację lotu. Wysokiej rozdzielczości kamera pozwoli na bardzo dokładne odwzorowanie modeli 3D z najdrobniejszymi szczegółami.​

Matrice 300 RTK + Zenmuse P1 + Zenmuse L1

Całkowicie nowym produktem, rewolucjonizującym misje mapujące oraz inwentaryzacyjne jest kamera P1, kompatybilna z flagową platformą DJI - M300 RTK. Dzięki, rozdzielczości 45MP, oraz dużemu zasięgowi platformy, możliwe jest zmapowanie terenu sięgającego powierzchni 7.5 km2 w ciągu jednego dnia. W przypadku kopalni odkrywkowych i rozległych wyrobisk najlepszym wyborem będzie głowica wyposażona w skaner LIDAR. Zenmuse L1 jest skanerem laserowym, będącym w stanie dokonać nawet 240.000 pomiarów w ciągu 1 sekundy. Unikalny wzór skanowania, który wykorzystuje czujnik pozwala na dokładne pokrycie badanego terenu pod różnym kątem i skuteczną penetrację wegetacji. Wbudowana kamera RGB wysokiej rozdzielczości pozwala na nałożenie tekstur na chmurę punktów i stworzenie dokładnych modeli terenu z odwzorowaniem kolorów. Sam proces tworzenia map i modeli składa się z kilka etapów. Na początek zbieramy dane, w postaci zdjęć 2D, a następnie - wykonane zdjęcia przetwarzamy w odpowiednim oprogramowaniu.

Oprogramowanie: DJI Terra

Kluczowym elementem dla stworzenia ortofotomapy jest odpowiedni program. DJI Terra jest oprogramowaniem producenckim, które pozwala nie tylko zaplanować misję i śledzić jej postęp (w tym tworzyć ortofotomapę w czasie rzeczywistym), ale i przetworzyć zebrane zdjęcia i wykonać rekonstrukcję do mapy 2D lub modeli 3D i dokonanie niezbędnych pomiarów. Dzięki obsłudze dodawania fotopunktów jesteśmy w stanie zwiększyć dokładność.

Oprogramowanie: Pix4D

Najbardziej popularnymi programami do fotogrametrii są DJI Terra oraz Pix4D. Zależnie od możliwości programu, możemy obserwować tworzenie gotowego modelu na bieżąco, bądź po zakończeniu nalotu i zgraniu zdjęć. Na wygenerowanych mapach 2D i dokładnych modelach 3D można dokonywać pomiarów liniowych, powierzchniowych i objętościowych. Ostatnim etapem jest wygenerowanie plików w formatach, które można odtwarzać na innych programach tego typu lub przechowywać jako dokumentacja techniczna.