Szukaj
Close this search box.

Zastosowania w energetyce

Na przestrzeni lat przemysł energetyczny stał się swego rodzaju poligonem doświadczalnych dla nowych technologii. Prężny rozwój techniki pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii wymusił opracowanie nowych rozwiązań służących do monitorowania i zarządzania infrastrukturą krytyczną. Bezzałogowe statki powietrzne znajdują swoje zastosowanie już nawet w fazie projektowej, gdzie dzięki nalotom fotogrametrycznym można przeanalizować teren inwestycji i sporządzić plan zagospodarowania.

Monitoring stanu technicznego turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe stają się coraz bardziej popularnym sposobem pozyskiwania energii. Niestety ze względu na ich konstrukcję, i trudny dostęp do newralgicznych miejsc, cykliczne badanie stanu technicznego stanowi dla serwisantów nie lada wyzwanie. Dzięki zaawansowanej technologii bezzałogowych statków powietrznych jesteśmy w stanie skrócić inspekcję turbiny wiatrowej nawet o 80%. Dzięki rozwojowi algorytmów AI najnowsze drony DJI pozwalają na niemal pełną automatyzację procesu przeprowadzania cyklicznych inspekcji. Platforma może zostać wyposażona w wysokiej rozdzielczości kamerę z 200x zoomem zapewniając podgląd trudno dostępnych miejsc.

Proponowane produkty:

Analiza terenu wokół sieci energetycznych

Inwentaryzacja terenu wokół sieci energetycznej jest istotnym elementem zarządzania siecią przesyłową. Najskuteczniejszym sposobem kontrolowania strefy wokół linii średniego i wysokiego napięcia jest wykorzystywanie mapowania laserowego w technologii LIDAR. Ze względu na swoje rozmiary, do niedawna głowice laserowe mogły być mocowane jedynie na śmigłowcach - co znacząco zwiększało koszty inspekcji. Dzięki rozwojowi technologii, DJI stworzył rozwiązanie, które pozwala na skanowanie laserowe przy pomocy urządzeń mocowanych na bezzałogowym statku powietrznym - co tym samym stanowi bardziej efektywną metodologię działania.

Proponowane produkty:

Poszukiwanie uszkodzonych przewodów

Przerwy dostaw prądu spowodowane uszkodzeniem linii przesyłowych nierzadko generują ogromne straty finansowe. W infrastrukturze krytycznej kluczowym elementem jest szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń i skuteczna ich eliminacja. Dzięki wykorzystaniu platform latających wyposażonych w kamery termowizyjne i kamery światła widzialnego, rutynowe kontrole stanu sieci energetycznej są łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Wykorzystywanie dronów znacząco obniża koszty związane z inspekcjami i wpływa na efektywność działań. Dzięki możliwościom, które dają platformy programistyczne dostarczone przez DJI, jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować ten proces.

Proponowane produkty:

Pomiar powierzchni instalacji paneli fotowoltaicznych

Odpowiednie zarządzanie farmą fotowoltaiczną jest niekiedy kluczem do jej rentowności. Świadomość sytuacyjna i dokładna dokumentacja stanu instalacji jest integralną częścią tego procesu. Dzięki technologii wykorzystującej drony przeznaczone do fotogrametrii lub platformy wyposażone w kamery termowizyjne jesteśmy w stanie tworzyć dokładne ortofotomapy i mapy cieplne całej instalacji, oceniać ich stan i dokonywać pomiarów np. powierzchni. Takie informacje dają wgląd w ogólną kondycję całej infrastruktury oraz pozwalają na planowanie działań z wyprzedzeniem. Otwarte formaty plików wyjściowych zapewniają kompatybilność z niemal każdym oprogramowaniem służącym do tworzenia ortofotomapy.

Proponowane produkty:

Detekcja uszkodzonych paneli fotowoltaicznych

Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii postawił przed inżynierami kolejne wyzwania. Ogromne farmy fotowoltaiczne muszą być sprawne, aby były opłacalne. Badanie paneli i wykonywanie dokumentacji tradycyjnymi metodami w przypadku większych instalacji jest nie lada wyzwaniem. Platformy wyposażone w kamery termowizyjne są w stanie w łatwy i szybki sposób zlokalizować uszkodzone panele fotowoltaiczne i wskazać dokładny punkt, w którym panel kumuluje ciepło. Możliwość zbadania kilkudziesięciu paneli fotowoltaicznych w ciągu godziny znacząco wpływa na efektywność przeprowadzanych inspekcji.

Proponowane produkty:

Poszukiwanie wycieków gazu

Odpowiednie zabezpieczanie i monitorowanie sieci przesyłowej gazu jest niezwykle ważnym zadaniem w przypadku zarządzania infrastrukturą krytyczną. Każdy potencjalny wyciek jest ogromnym zagrożeniem nie tylko dla integralności sieci, ale i środowiska oraz osób zamieszkujących tereny znajdujące się niedaleko rurociągów. Odpowiednio wcześnie wykryty wyciek stanowi podstawę podjęcia skutecznej interwencji. Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w detektory wycieku gazu możliwe jest efektywne wykrywanie zagrożeń i odpowiednio szybka reakcja. Udostępnione przez DJI rozwiązania programistyczne umożliwiają pełną automatyzację inspekcji.

Proponowane produkty:

Analiza stanu sieci ciepłowniczych

Sieć ciepłownicza zaraz obok sieci energetycznej stanowi fundamenty infrastruktury krytycznej. Jakiekolwiek przerwy w dostawie ciepłej wody lub ogrzewania na skutek uszkodzenia ciepłociągu potrafią utrudnić funkcjonowanie tysiącom ludzi jednocześnie. Odpowiednie monitorowanie i podejmowanie środków zaradczych w przypadku wykrycia zagrożenia, stanowi podstawę zachowania integralności infrastruktury sieci ciepłowniczej. Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w kamery termowizyjne, przeprowadzanie rutynowych inspekcji sieci ciepłowniczych jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Proponowane produkty:

Kontrola wydobycia złóż kopalnianych

Monitorowanie wydobycia złóż kopalnianych jest istotnym elementem zarządzania procesem wydobywczym. Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych możliwe jest przeskanowanie dużych obszarów terenu w krótkim czasie i uzyskanie kluczowych informacji na temat składowanego kruszywa. Platformy DJI posiadają szeroką gamę zastosowań. Od zbierania danych fotogrametrycznych, przez wykonywanie skanowania laserowego po tworzenie rzeczywistych modeli terenu i chmury punktów, rozwiązania przemysłowe DJI dostarczają niezbędnych informacji i zezwalają na analizę zebranego materiału pod kątem dokładnego pomiaru objętości. Producent zadbał o to, aby wykonywane misje mogły być cyklicznie powtarzane.

Proponowane produkty:

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowościach i promocjach na stronie enterprise.dji-ars.pl, przesłanych przez INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Podane przez Ciebie powyższe dane kontaktowe przetwarzane są przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szczegółowa informacja na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Polityce prywatności (kliknij tutaj)