Szukaj
Close this search box.

Poszukiwanie wycieków gazu

Matrice 300 RTK + Detektor U10

Metan, będący głównym składnikiem gazu ziemnego, jest na świecie jednym z ważniejszych dla energetyki paliw. Ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne, wymieszany z tlenem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Gazowe sieci przesyłowe ciągnące się przez tysiące kilometrów wymagają nieustannej kontroli dla zwiększenia bezpieczeństwa. W przypadku awarii gazociągów podziemnych dochodzi do migracji gazu pod ziemią, co w terenie zurbanizowanym potrafi stwarzać zagrożenie dla nawet tysięcy ludzi. Aby uniknąć zbędnego ryzyka, operatorzy gazociągów zobowiązani są do przeprowadzania regularnych inspekcji, celem oceny stanu technicznego. Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych pozwolił na bardziej wydajne przeprowadzanie inspekcji i podejmowanie działań w przypadku awarii. Bezzałogowce mogą być wykorzystywane do inspekcji infrastruktury gazowniczej, oceny stanu technicznego elementów gazociągu, detekcji wycieku metanu oraz identyfikacji ewentualnych naruszeń strefy wokół gazociągów. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do inspekcji sieci gazowej w stosunku do lotów wykonywanych śmigłowcami sporo zalet. Jest przede wszystkim tańsze ze względu na wykorzystanie mniejszej konstrukcji, pozwala na nieplanowane użycie w razie wystąpienia awarii i pozwala na wykorzystywanie w terenach zurbanizowanych, dzięki czemu ma niewielki wpływ na otoczenie.

Dedykowanym rozwiązaniem do tego celu jest detektor metanu U10 wykorzystujący spektroskopię absorpcyjną z przestrajanym laserem diodowym, który mierzy czas, jaki wiązka lasera potrzebuje na dotarcie do celu, odbicie się i powrót do sensora. W momencie spowolnienia wiązki przez cząsteczki metanu czujnik zasygnalizuje wykrycie gazu. Zasięg pomiaru wynosi 150 metrów, co zapewnia pełne bezpieczeństwo w przypadku rozległych wycieków. Narzędzie to pozwala na detekcję w czasie rzeczywistym i sporządzanie map z wykrytymi źródłami metanu. Interfejs urządzenia jest w pełni kompatybilny z platformami serii Matrice 200 i nową flagową platformą przemysłową DJI- M300 RTK, umożliwiającą lot sięgający nawet 40 minut. Daleki zasięg i długi czas lotu czynią z tego duetu bezprecedensowe jak dotąd narzędzie do szybkiego wykrywania zagrożeń wynikających z wyciekami metanu. W momencie wykrycia zagrożenia lub przerwania integralności sieci gazociągowej platforma jest gotowa do lotu w parę minut i jest w stanie udać się na miejsce wycieku znajdujące się nawet 8 km od operatora. Detektor U10, dzięki wbudowanej kamerze może również być wykorzystywany do rutynowych inspekcji i oceny stanu wizualnego infrastruktury gazociągowej, zbierając tym samym dane, które później można archiwizować jako dokumentacja techniczna z raportem inspekcyjnym w postaci pliku PDF.

Detektor U10

Poznaj pełną specyfikację

Deweloperska aplikacja pozwala na automatyczne zapisywanie wyników badań i generowanie raportów, w których wyświetlone są wszystkie miejsca o podwyższonym stężeniu metanu wraz z geotagowanymi zdjęciami obszarów i obiektów, przy których wykryto metan.