Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Zobacz, jak rozwój technologii dronów udoskonali działania różnych sektorów rynku w 2021 roku.

Nieoceniona przewaga w wielu branżach dzięki zastosowaniu najnowszych technologii dronowych DJI.

Rozwiązania technologiczne stosowane w dronach zapewniają nieskończoną rozrywkę hobbystom, fotografom i zawodnikom FPV. Nawet grupy szukające kreatywnej alternatywy dla pokazów pirotechnicznych dołączają do tego grona.

Jednak już dawno odeszliśmy od postrzegania dronów jako zabawek. Dzięki postępom w dziedzinie komputerowej technologii wizualizacji, autonomicznych lotów i systemów bezpieczeństwa, drony stały się czymś więcej: zaawansowanymi narzędziami do pozyskiwania danych, które mogą być wykorzystywane w różnych obszarach działalności.

Drony są wykorzystywane do pracy w sposób innowacyjny, obniżając koszty, znacznie zwiększając wydajność i poprawiając bezpieczeństwo na każdym etapie procesu.

DJI Enterprise powstało, aby wprowadzić innowacyjne rozwiązania w branżach, które tego potrzebują lub jeszcze o tym nie widzą. Oto 13 przykładowych zastosowań naszych dronów przekładających się na sukces…

Ochrona i badania nad dziką przyrodą

Ochrona i badania nad dziką fauną i florą wiążą się z wieloma wyzwaniami. Często projekty są prowadzone przez małe zespoły z ograniczonym budżetem. Istnieją też poważne przeszkody dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność.

Jedną z takich barier jest finansowanie. Za projekty badawcze i ochronne trzeba płacić. Dane nie zbierają się same.

Ochrona środowiska morskiego

Drony stały się skutecznym i niedrogim narzędziem dla wszelkiego rodzaju projektów związanych z dziką przyrodą znacznie rozszerzając zasięg badań naukowych. Technologia ta stała się przełomowym narzędziem dla organizacji Ocean Alliance, gdzie Dr. Iain Kerr i jego zespół używają platform DJI do zbierania wyrzucanych w powietrze wielorybich smug do analizy w celu monitorowania stanu zdrowia naszych oceanów. Te bezcenne dane są zbierane szybciej, z większą dokładnością i po niższych kosztach niż kiedykolwiek wcześniej.

Drony przenoszą również przestarzałe metody badawcze do XXI wieku. Wcześniej organizacja Ocean Alliance musiała próbować fizycznych biopsji, aby zebrać potrzebne dane. Inna organizacja morska, Oceans Unmanned, używa tej technologii, aby zapewnić podgląd podczas prób wyplątywania wielorybów z sieci rybackich, zapewniając tym samym ludziom możliwość pomocy bez narażania się na ryzyko.

Ochrona zagrożonych gatunków

Drony odgrywają znaczącą rolę również na suchym lądzie. W badaniach nad dużymi kotami, sprzęt DJI jest używany do śledzenia i monitorowania lwów na Sawannie. W Kenii natomiast, zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę używają tej technologii do ochrony słoni przed kłusownikami.

Działania interwencyjne podczas pożarów lasów

Po pożarach lasów i zniszczeniu siedlisk przyrodniczych w Australii, komercyjne drony z funkcją termowizji zostały wykorzystane do wsparcia misji poszukiwania i ratowania dzikich zwierząt; niezliczone koale zostały uratowane, a w przyszłości, gdy podobna sytuacja się powtórzy, liczba uratowanych zwierząt jeszcze wzrośnie dzięki wypróbowaniu i przetestowaniu tego rozwiązania.

Badanie, zrozumienie i ochrona świata przyrody nigdy nie były tak ważne. Drony od DJI wspierają pracę naukowców i obrońców przyrody na całym świecie.

Zdrowie publiczne

Odkąd pandemia koronawirusów zaczęła przybierać na sile, drony stały się pożądanym narzędziem w sferze zdrowia publicznego.

Możliwość dostaw za pomocą dronów – zarówno szczepionek, jak i innych środków medycznych – może potencjalnie uzupełnić działania w ramach projektu COVID-19, przyczyniając się tym samym do skutecznej walki z pandemią.

Drony wysuwają się na pierwszy plan, ponieważ mogą przemieszczać bez przeszkód i docierać do odizolowanych populacji. Umożliwiają one również dostawy na odległość i minimalny kontakt międzyludzki.

Te najnowsze działania są następstwem serii sukcesów firm takich jak Zipline, które stały się pionierami autonomicznych dostaw za pomocą dronów – najpierw w Afryce, a teraz w Stanach Zjednoczonych.

Oprócz pilnej potrzeby walki z pandemią, drony odgrywają kluczową rolę w działaniach zmierzających do zwalczenia prawdopodobnie największego zabójcy w historii ludzkości: Malarii.

Energia odnawialna

Komercyjne drony są użytecznymi narzędziami w każdym przypadku wymagającym zbierania danych na dużą skalę, na dużych wysokościach lub wymagających zastosowania mobilnych czujników. W rozwijającej się branży energii odnawialnej drony są wykorzystywane do wszystkich tych trzech celów.

Energia słoneczna

Wielkość i moc farm fotowoltaicznych na całym świecie rośnie w postępie wykładniczym. Aby utrzymać je w stanie maksymalnej wydajności, konieczne są regularne kontrole. Jednak skala, na jaką są one przeprowadzane, sprawia, że jest to nie lada wyzwanie.

Dzięki połączeniu dronów z najnowszymi zdalnymi czujnikami i sztuczną inteligencją (AI), ekipy inspekcyjne mogą objąć swoim zasięgiem ogromne obszary i wskazać miejsca, w których występują problemy.

Energia wiatrowa

Podobnie jak w branży energetyki słonecznej, farmy wiatrowe składają się z delikatnego sprzętu, który, jeśli nie działa sprawnie, może znacząco wpłynąć negatywnie na wytwarzanie energii elektrycznej i wyniki firm energetycznych.

Technologia dronów umożliwiła nowe metody inspekcji, obniżając koszty w porównaniu z samolotami załogowymi, ograniczając konieczność użycia sprzętu alpinistycznego przez ekipy inspekcyjne, o ile nie jest to absolutnie konieczne, oraz wykorzystując zebrane dane do wykrywania usterek.

Rolnictwo

Przemysł rolniczy jest jednym z największych odbiorców technologii wykorzystującej drony, które wywierają ogromny wpływ na gospodarstwa rolne na całym świecie.

Modele takie jak Agras T16 szybko i precyzyjnie rozprowadzają nawóz i pestycydy, podczas gdy platformy multispektralne, które przechwytują dane poza światłem widzialnym, takie jak Phantom 4 Multispectral, są uznanymi i kluczowymi narzędziami dla nowoczesnego rolnictwa.

Dowiedz się więcej na temat wzajemnej zależności dronów i rolnictwa – Agras T16: Rolnictwo precyzyjne na wyższym poziomie

Ochrona zabytków

Drony są wykorzystywane na całym świecie do wspierania programów ochrony kultury. Jednym z powodów jest fakt, że zapewniają one dostępne platformy do teledetekcji.

W przypadku wielu projektów archeologicznych i konserwatorskich, przed rozpoczęciem prac konieczne są szczegółowe mapy i modele. Potrzeba zebrania tych danych w odpowiednim czasie i w opłacalny sposób zawsze była na pierwszym miejscu, a rozwój technologii dronów doprowadził do szybkiego przyjęcia sprzętu DJI do wykonywania pomiarów z powietrza.

Jednym z przykładów jest Japonia, gdzie trwają prace nad ochroną i renowacją XVII-wiecznego zamku Karatsu. DJI Phantom 4 RTK został użyty wraz z oprogramowaniem mapującym DJI Terra jako część projektu.

Misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR)

Osoby udzielające pierwszej pomocy, uzbrojone w najnowszą technologię teledetekcji, mogą łatwiej zlokalizować osoby w potrzebie. Drony sprawiły, że obserwacja termowizyjna z powietrza stała się dostępnym i niedrogim narzędziem dla zespołów poszukiwawczych i ratowniczych na całym świecie.

Często misje poszukiwawczo-ratownicze odbywają się w całkowitej ciemności i na rozległych obszarach poszukiwań. Drony z kamerami termowizyjnymi zapewniają szybki czas reakcji, łatwości użycia i stały nadzór z powietrza – a wszystko to za ułamek kosztów helikoptera wyposażonego w taki sam sprzęt.

I nie chodzi tu tylko o kamery termowizyjne. Zaawansowane funkcje RGB i zoom, takie jak kamerach DJI serii H20, zapewniają ratownikom potężne możliwości obserwacyjne na wyciągnięcie ręki.

Zespoły ratownictwa górskiego i policji na całym świecie zaadoptowały technologię dronów, odnajdując zaginionych ludzi w Anglii, pozostawionych na pastwę losu wędrowców na Islandii oraz ocalałych po niszczycielskich powodziach i osunięciach ziemi w Wietnamie.

Walka z pożarami przy użyciu dronów

Wiele zadań związanych z pozyskiwaniem danych tradycyjnie oznacza narażanie ludzi na niebezpieczeństwo. Dzięki dronom, nie zawsze musi tak być.

Nigdzie ten trend nie jest bardziej widoczny niż w pożarnictwie, gdzie drony są wykorzystywane do wspierania sprawdzonych metod i rozwoju nowych strategii.

Drony DJI mogą być używane jako narzędzia zwiększające świadomość sytuacyjną, dostarczając informacji z powietrza dla pierwszych respondentów na temat wielkości i kierunku pożaru – szczególnie w nocy lub podczas zadymienia, kiedy termowizja może być używana do zapewnienia informacji z powietrza.

Widok z powietrza może być wykorzystany do kierowania działaniami załogi naziemnej, zwalczania pożarów z większą wydajnością i wyszukiwania gorących punktów, które mogą prowadzić do pożarów wtórnych. A dzięki technologii wymiany baterii hot-swap w platformach takich jak DJI Matrice 300, strażacy mogą liczyć na nieustającą wymianę informacji z operatorem drona mającego stały pogląd na aktualną sytuację.

Technologie dronowe są również czynnikiem stymulującym innowacje. Matrice 600 został wykorzystany do opracowania rozwiązania prewencyjnego kontrolowanego spalania, aby zapobiec wymykaniu się dzikich pożarów spod kontroli.

Więcej informacji o tym, jak drony i zdalne czujniki wspierają działania straży pożarnej, można znaleźć w naszym artykule – Wykrywanie pożaru za pomocą kompaktowego drona termowizyjnego.

Materiały niebezpieczne (HazMat)

Sytuacje kryzysowe związane z obecnością materiałów niebezpiecznych wymagają dużej ostrożności i rozwagi. Osoby udzielające pierwszej pomocy podchodzą do takich sytuacji w oparciu o sprawdzone procedury, których priorytetem jest bezpieczeństwo.

Jednak pomimo obowiązujących od dawna praktyk, drony wywierają znaczący wpływ na sytuację w terenie, zapewniając świadomość sytuacyjną zespołom, które zazwyczaj polegają na kontakcie radiowym, rozpoznając obszary zagrożone, aby określić, gdzie załogi muszą się udać i z jaką sytuacją będą musiały się zmierzyć.

Pomiary geodezyjne

Wykorzystanie dronów w geodezji to kolejny przykład technologii dronów przyspieszającej proces zbierania danych.

Dzięki zaprogramowanym trasą lotu i zwiększonemu udźwigowi, drony mogą być wykorzystywane do generowania ortomozaiki 2D i 3D, chmur punktów LiDAR, modeli 3D, map termicznych i map wielospektralnych.

Na przykład, mapy wielospektralne są popularne w rolnictwie, aby ułatwić rolnikom ocenę stanu upraw. Bardziej dynamiczne sytuacje, w których dane muszą być gromadzone szybko, takie jak rekonstrukcje wypadków samochodowych, mogą łączyć chmury punktów LiDAR z obrazami wykonanymi na ziemi i zdjęciami lotniczymi.

Inspekcje infrastruktury

Duża część infrastruktury o znaczeniu krytycznym, na której polegamy, opiera się na regularnych kontrolach konserwacyjnych. W przypadku takich obiektów, jak mosty, linie kolejowe i wieże komunikacyjne, od dawna standardową praktyką jest praca zespołu pracowników w niebezpiecznym środowisku.

Drony oferują bezpieczniejszy i w wielu przypadkach bardziej efektywny sposób przeprowadzania kontroli i konserwacji takich obiektów.

Inspekcje linii wysokiego napięcia

Jednym z przykładów są linie energetyczne. Przeprowadzając inspekcję zdalnie i na dużą skalę, operatorzy sieci mogą zredukować czas przestojów i szybko zdecydować, jakie powinny być kolejne kroki.

Matrice 300 RTK firmy DJI – szybko staje się wymarzonym narzędziem dla zespołu inspekcyjnego – łączy w sobie kamerę 20 MP z 23-krotnym zoomem, pozwalając inspektorom zidentyfikować nawet najmniejsze defekty.

Inspekcje infrastruktury kolejowej

Drony dzięki niewielkim rozmiarom są coraz częściej wykorzystywane do monitorowania infrastruktury kolejowej w celu skutecznego zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz przestępstw, znacznie poprawiając efektywność służb odpowiedzialnych za ochronę obszarów kolejowych.

Wykorzystanie dronów w górnictwie

Górnictwo to dynamiczna branża, w której do podejmowania świadomych decyzji potrzebne są dane ziarnowe. Drony okazały się przydatnymi narzędziami do gromadzenia kompleksowych i wysokiej jakości informacji objętościowych z milionami punktów danych – w krótszym czasie, przy niższych kosztach i z mniejszą ilością błędów ludzkich w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Zautomatyzowane planowanie lotów i przetwarzanie danych doprowadziło do rewolucji w zakresie procesów operacyjnych w całej branży. Zastosowanie dronów gwarantuje również, że pracownicy nie są narażeni na niebezpieczeństwo podczas prowadzenia badań na miejscu lub wykonywania pomiarów zapasów.

Wykorzystanie dronów w koncernach rafineryjnych

Przemysł naftowy i gazowy jest pełen dynamicznych i potencjalnie niebezpiecznych środowisk. Drony udowadniają swoją skuteczność, zbierając dane w sposób bezpieczny i dokładny.

Ich zastosowanie wynika częściowo z faktu, że infrastruktura naftowo-gazowa, taka jak końcówki flar i zbiorniki z pływającym dachem, może być trudna do oceny z poziomu lądu.

Jednak wzrost popularności dronów w tej branży wynika również z rozwoju oprogramowania i czujników. Do inspekcji sprzętu i reagowania na sytuacje awaryjne, platformy takie jak DJI M300 RTK mogą być używane do automatyzacji inspekcji z centymetrową precyzją. Funkcje oprogramowania, takie jak rozwiązanie AI-Spot-Check firmy DJI, łączą algorytmy uczenia maszynowego z wbudowanym systemem Real-Time Kinematic (RTK), aby zagwarantować, że podczas każdej misji zbierane są odpowiednie punkty danych.

Dowiedz się więcej na temat wniosków z długotrwałego wykorzystywania dronów w koncernie Shell – Spostrzeżenia z programu wykorzystującego drony światowej klasy.

DIJ napędza rewolucję w produktywności

Drony stają się niezbędnymi narzędziami do zbierania danych w niezliczonych branżach. Technologia DJI ratuje życie dzięki zastosowaniom w ochronie zdrowia publicznego i ratownictwie, zapewnia bezpieczeństwo pracowników dzięki przeniesieniu inspekcji przemysłowych do XXI wieku oraz napędza rewolucję produktywności w rolnictwie i budownictwie.

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]