Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Rekonstrukcja wypadków drogowych za pomocą dronów

Policja wykorzystuje drony DJI podczas wyjaśniania przyczyn wypadków drogowych

Rekonstrukcja wypadku dronem dji mavic 2 enterprise advanced

Dlaczego policjanci z oddziału drogowego używają dronów DJI do inteligentnej rekonstrukcji kolizji?

Zaraz po wypadku drogowym pierwsi funkcjonariusze, który przybędą na miejsce zdarzenia, stają przed dwoma z pozoru prostymi pytaniami: co się stało i dlaczego? Rekonstrukcja wypadków polega na zebraniu dowodów i odtworzeniu przebiegu zdarzenia w celu znalezienia odpowiedzi na te pytania.

Partner DJI, firma Shenzhen Keehang Co. opracowała kompleksowe rozwiązanie do rekonstrukcji wypadków drogowych dla policji w Shenzhen. Drony są głównym elementem nowej metodologii. Jest ona obecnie wykorzystywana przez 14 brygad Wydziału Policji Ruchu Drogowego w Shenzhen. Dzięki sprzętowi i oprogramowaniu DJI, funkcjonariusze z Departamentu Obsługi Wypadków Policji Ruchu Drogowego w Shenzhen są w stanie prowadzić dochodzenia z niespotykaną wcześniej szybkością i wydajnością.

Cztery wyzwania, z którymi radzą sobie drony dla policji drogowej w Shenzhen

System dochodzeniowy z wykorzystaniem dronów firmy DJI rozwiązuje wiele problemów, z którymi boryka się policja podczas tradycyjnych oględzin przeprowadzonych ręcznie. W przypadku wypadków drogowych rozwiązanie to ma cztery istotne zalety.

  1. Prowadzenie postępowania w o połowę krótszym czasie i przy użyciu o połowę mniejszej ilości zasobów

Po wypadku drogowym, funkcjonariusze na miejscu zdarzenia muszą przejść przez żmudny proces, który obejmuje fotografowanie z ziemi, wykonywanie ręcznych pomiarów, rysowanie miejsca zdarzenia i sporządzanie notatek. Wszystkie te ręczne czynności pochłaniają zasoby wydziału. Na każdy wypadek 2-3 funkcjonariuszy musi poświęcić 30 minut na wykonanie tych zadań.

Tradycyjny proces rekonstrukcji wypadków
Tradycyjny proces rekonstrukcji wypadków

Wprowadzenie dronów rozwiązuje problemy związane z gromadzeniem danych. Dla Wydziału Policji Ruchu Drogowego w Shenzhen, szczegółowa mapa lub model miejsca zdarzenia może być teraz automatycznie generowany około 15 minut po przybyciu na miejsce zdarzenia.

Automatyczna rekonstrukcja wypadków przy użyciu dronów DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Automatyczna rekonstrukcja wypadków przy użyciu dronów DJI

Co więcej, tylko jeden policjant z dronem jest teraz w stanie wykonać wszystkie niezbędne prace związane z mapowaniem. Dzięki temu wydział może przydzielać zasoby z większą wydajnością i skrócić czas reakcji we wszystkich obszarach.

  1. Sprawny przepływ pracy z podglądem z powietrza w czasie rzeczywistym

Wydział Policji Ruchu Drogowego w Shenzhen pracuje na flocie 100 dronów DJI Mavic 2 Enterprise Zoom do badania miejsc wypadków. W połączeniu z aplikacjami DJI Pilot i DJI Terra, funkcjonariusze z łatwością planują misję, określając obszar docelowy. Odpowiednia trasa jest generowana automatycznie, zanim dron poleci nią autonomicznie i wykona wszystkie wymagane zdjęcia.

Ponieważ misje są zautomatyzowane, a funkcjonariusze nie potrzebują intensywnego szkolenia, aby wprowadzić drony do pracy, rozwiązanie to zostało łatwo wdrożone w całym mieście.

Policja z wydziału drogowego szybko planuje lot drona za pomocą programu DJI Pilot
  1. Precyzyjne modelowanie miejsca zdarzenia z ziemi i powietrza

Podczas rejestrowania szczegółów na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji drogowej muszą zazwyczaj polegać na przestarzałych technikach tworzenia dokumentacji. Przykładowo, do pomiarów często używa się taśmy mierniczej. Oprócz możliwości popełnienia błędu przez człowieka, czynności te nie są szybkie i precyzyjne.

Tradycyjna dokumentacja wypadków wykonywana ręcznie

Dzięki DJI Terra, czasochłonne ręczne pomiary są całkowicie wyeliminowane. Wysoce precyzyjne modele 2D i 3D mogą być szybko wygenerowane na podstawie zdjęć wykonanych przez drona. Zapewnia to solidny punkt odniesienia i gwarantuje, że wszystkie zebrane informacje są dokładne.

Posiadając wysoce precyzyjny model miejsca zdarzenia, system Insight Wydziału Policji Ruchu Drogowego w Shenzhen może sporządzić zapis miejsca wypadku drogowego i zakończyć proces postępowania w sprawie wypadku na miejscu zdarzenia.

Generowanie raportów z podpisem elektronicznym
  1. Zwiększanie bezpieczeństwa rekonstrukcji miejsc wypadków

Wydarzenia na miejscach wypadków drogowych są niebezpieczne i zmieniają się dynamicznie. Dla policji drogowej prowadzącej dochodzenie na miejscu zdarzenia, wykonywanie pomiarów ręcznych wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa. Funkcjonariusze muszą spędzić w miejscu wypadku godzinę lub więcej, a powstałe w ten sposób korki mogą w każdej chwili doprowadzić do kolejnego wypadku. Może to zagrażać bezpieczeństwu policjantów i innych uczestników ruchu drogowego.

Drony umożliwiają inteligentny, autonomiczny i metodyczny przepływ pracy, dzięki temu osoby udzielające pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia mogą skupić swoją uwagę na zarządzaniu kryzysowym i przekierowaniu ruchu.

Dzieje się tak, ponieważ autonomiczne loty upraszczają czynności na miejscu zdarzenia i wykonują większość prac związanych z odtworzeniem przebiegu wypadku. Pomiary są wykonywane na podstawie zdjęć, dzięki czemu funkcjonariusze mogą wykonywać swoje zwykłe czynności bez konieczności obchodzenia miejsca wypadku.

Inteligentne i wygodne rozwiązanie do rekonstrukcji wypadków

Ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie dronów pozwoliło policji drogowej uwolnić się od czasochłonnej i niebezpiecznej pracy manualnej, wyeliminować trudności związane z tradycyjnymi metodami dochodzeniowymi oraz znacznie poprawić skuteczność i precyzję badań na miejscu wypadku.

Wydział Policji Ruchu Drogowego w Shenzhen pokazał, jak prosta może być integracja dronowego systemu badania wypadków drogowych z codziennymi działaniami. Więcej informacji o tym, jak drony DJI mogą wspierać bezpieczeństwo publiczne i działania organów ścigania uzyskasz w tym miejscu – kliknij.

Od momentu zebrania informacji na miejscu do sporządzenia raportu końcowego, cały proces składa się tylko z dwóch kroków:

  1. Zautomatyzowane gromadzenie i przetwarzanie danych

Podczas procesu zbierania danych nie jest wymagane ręczne sterowanie. Dron automatycznie rejestruje zdjęcia wzdłuż zaplanowanej trasy. Te wysokiej rozdzielczości dane z obszaru wypadku dostarczają szczegółów potrzebnych do wygenerowania raportu z miejsca zdarzenia.

  1. Inteligentne generowanie raportów

System firmy Shenzhen Keehang Co. szybko przekształca dane zebrane na miejscu zdarzenia w model, który jest eksportowany jako część raportu powypadkowego. Funkcjonariusz na miejscu zdarzenia może podpisać i potwierdzić ważność raportu.

Policjant podpisuje i akceptuje raport z dochodzenia na miejscu zdarzenia

Cały proces jest prosty i przejrzysty, dzięki czemu funkcjonariusze mogą wykonywać zadania powypadkowe szybciej i skuteczniej.

Wykorzystanie zautomatyzowanych modeli 2D i 3D w praktyce

Metodę analizy wypadków stosowaną przez policję drogową w Shenzhen można dostosować w zależności od scenariusza.

W październiku 2019 r. wypadek drogowy na ruchliwej drodze w miejskiej dzielnicy Futian wymagał szybkiego śledztwa ze strony funkcjonariuszy. System Drone Investigation przeznaczony do analizy zdarzeń drogowych doprowadził do szybkiego wygenerowania modelu 2D miejsca wypadku i skrócił czas zamknięcia dróg.

Rekonstrukcja wypadku w dzielnicy Futian

Kiedy samochód stanął w płomieniach na drodze ekspresowej w dzielnicy Guangming w Shenzhen, funkcjonariusze potrzebowali znacznie większej ilości informacji. Korzystając z tego samego systemu i procesów, byli w stanie wygenerować model w 3D.

Model 3D miejsca wypadku

Policjanci z brygady policji drogowej West Shenzhen Expressway stworzyli modele 3D miejsca wypadku w nocy i w dzień przy użyciu DJI Terra. Następnie nałożyli na siebie przestrzennie dwa obrazy 3D, aby uzyskać kompletny panoramiczny model 3D przed i po zdarzeniu.

Zwiększenie możliwości policji drogowej dzięki najnowocześniejszej technologii DJI

System badania wypadków drogowych za pomocą dronów firmy DJI okazuje się przełomowym narzędziem dla policji drogowej w Shenzhen, która na co dzień wykorzystuje go do cyfryzacji procesów wykonywanych ręcznie i bardziej efektywnego działania.

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]