Szukaj
Close this search box.

DJI Mavic 3 Multispectral

Uchwyć więcej danych, pracuj wydajniej

Uchwyć więcej danych, pracuj wydajniej

Skuteczne pomiary z powietrza powinny umożliwiać zobrazowanie tego, co niewidzialne. Mavic 3 Multispectral jest wyposażony kamerę RGB i kamerę multispektralną, aby skanować i analizować wzrost upraw z niespotykaną dotąd dokładnością. Zarządzanie produkcją rolną wymaga precyzji i danych, a Mavic 3M robi to doskonale.

Skuteczne pomiary z powietrza powinny umożliwiać zobrazowanie tego, co niewidzialne. Mavic 3 Multispectral jest wyposażony kamerę RGB i kamerę multispektralną, aby skanować i analizować wzrost upraw z niespotykaną dotąd dokładnością.

Kompaktowy i przenośny

Składana konstrukcja ułatwiająca transport i przechowywanie

Kamera
multispektralna

4x 5MP

G/R/RE/NIR

Kamera RGB

20 MP

4/3 CMOS, mechaniczna migawka

Bezpieczny i stabilny

Wielokierunkowe omijanie przeszkód

Zasięg transmisji do 8 km

Precyzyjne pomiary 

Centymetrowa dokładność RTK

Synchronizacja czasu z dokładnością do mikrosekundy

Duże pokrycie terenu

Do 200 hektarów podczas jednego lotu [3]

Kompaktowy i przenośny

Składana konstrukcja ułatwiająca transport i przechowywanie

Kamera multispektralna

4x 5MP

G/R/RE/NIR

Kamera RGB

20 MP

4/3 CMOS, mechaniczna migawka

Bezpieczny i stabilny

Wielokierunkowe omijanie przeszkód

Zasięg transmisji do 8 km

Precyzyjne pomiary

Centymetrowa dokładność RTK

Synchronizacja czasu z dokładnością do mikrosekundy

Duże pokrycie terenu

Do 200 hektarów podczas jednego lotu [3]

Wysoce zaawansowany system obrazowania

Ulepszony system obrazowania z jedną kamerą 20MP RGB i czterema kamerami multispektralnymi 5MP (green, red, red edge oraz near infrared) umożliwia wykonywanie pomiarów lotniczych z dużą precyzją, monitorowanie wzrostu upraw i badanie zasobów naturalnych.

Wysoce zaawansowany system obrazowania

Ulepszony system obrazowania z jedną kamerą 20MP RGB i czterema kamerami multispektralnymi 5MP (green, red, red edge oraz near infrared) umożliwia wykonywanie pomiarów lotniczych z dużą precyzją, monitorowanie wzrostu upraw i badanie zasobów naturalnych.

Kamera multispektralna 5 MP

Kamera RGB

4/3 CMOS

Sensor obrazu 20 MP

1/2000s

Najszybsza migawka mechaniczna

0.7s

Szybkość zdjęć seryjnych RGB

Kamera RGB

4/3 CMOS

Sensor obrazu 20 MP

1/2000s

Najszybsza migawka mechaniczna

0.7s

Szybkość zdjęć seryjnych RGB

Czujnik światła słonecznego

Wbudowany czujnik światła słonecznego przechwytuje natężenie promieniowania słonecznego i zapisuje je w pliku obrazu, co pozwala na kompensację światła danych obrazu podczas rekonstrukcji 2D. Skutkuje to dokładniejszymi wynikami NDVI, a także lepszą dokładnością i spójnością danych pozyskanych w czasie.

Czujnik światła słonecznego

Wbudowany czujnik światła słonecznego przechwytuje natężenie promieniowania słonecznego i zapisuje je w pliku obrazu, co pozwala na kompensację światła danych obrazu podczas rekonstrukcji 2D. Skutkuje to dokładniejszymi wynikami NDVI, a także lepszą dokładnością i spójnością danych pozyskanych w czasie.

Wierne odwzorowanie zdjęć - co do piksela

Mavic 3 Multispectral został wyposażony w moduł RTK, który umożliwia pozycjonowanie z dokładnością do 1 centymetra. Synchronizacja lotu, kamery i modułu RTK w mikrosekundach, pozwala dokładnie określić pozycję centrum obrazowania poszczególnych kamer. Dzięki temu Mavic 3M może wykonywać precyzyjne pomiary lotnicze bez użycia naziemnych punktów kontrolnych.

Wierne odwzorowanie zdjęć - co do piksela

Mavic 3 Multispectral został wyposażony w moduł RTK, który umożliwia pozycjonowanie z dokładnością do 1 centymetra. Synchronizacja lotu, kamery i modułu RTK w mikrosekundach, pozwala dokładnie określić pozycję centrum obrazowania poszczególnych kamer. Dzięki temu Mavic 3M może wykonywać precyzyjne pomiary lotnicze bez użycia naziemnych punktów kontrolnych.

Wydajny i niezawodny akumulator

Wydajny i niezawodny akumulator

Wyjątkowo długi czas lotu

do 43 minut [4]

Czasu lotu

do 200 hektarów

Podczas pojedynczego lotu można wykonać mapowanie na obszarze do 200 hektarów

Wyjątkowo długi czas lotu

do 43 minut [4]

Czasu lotu

do 200 hektarów

Podczas pojedynczego lotu można wykonać mapowanie na obszarze do 200 hektarów

Szybkie ładowanie

Hub ładowania o mocy 100W

Wydajne ładowanie akumulatorów

Szybkie ładowanie 88W

Akumulator ładowany w dronie

Szybkie ładowanie

Hub ładowania o mocy 100W

Wydajne ładowanie akumulatorów

Szybkie ładowanie 88W

Akumulator ładowany w dronie

Stabilny sygnał - transmisja bez zakłóceń

Stabilny sygnał - transmisja bez zakłóceń

System transmisji OcuSync 3.0 integruje dwa sygnały nadawcze i cztery sygnały odbiorcze, pozwalając wykonać lot na odległość nawet do 8 km.

System transmisji OcuSync 3.0 integruje dwa sygnały nadawcze i cztery sygnały odbiorcze, pozwalając wykonać lot na odległość nawet do 8 km.

Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód [1], funkcja terrain-follow

Dron został wyposażony w wiele czujników wizyjnych o szerokim polu widzenia, które dokładnie wykrywają przeszkody we wszystkich kierunkach, co umożliwia dookólne unikanie przeszkód. Pomiary lotnicze mogą być łatwo wykonywane w terenie o zróżnicowanym nachyleniu podłoża.

Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód [1], funkcja terrain-follow

Dron został wyposażony w wiele czujników wizyjnych o szerokim polu widzenia, które dokładnie wykrywają przeszkody we wszystkich kierunkach, co umożliwia dookólne unikanie przeszkód. Pomiary lotnicze mogą być łatwo wykonywane w terenie o zróżnicowanym nachyleniu podłoża.

Zastosowania

Mapowanie sadów

Mavic 3M dzięki funkcji terrain-follow umożliwia wykonywanie pomiarów lotniczych w sadach na pochyłych terenach. W połączeniu z oprogramowaniem DJI Terra lub DJI SmartFarm Platofrm [6] do rekonstrukcji map sadów o wysokiej rozdzielczości, możliwe jest przeprowadzanie automatycznej identyfikacji liczby drzew, odróżnianie drzew od innych przeszkód czy obiektów oraz tworzenie trójwymiarowych tras dla dronów rolniczych Agras. Wszystko to sprawia, że misje są teraz bezpieczniejsze i bardziej wydajne.

Aplikacje o zmiennych dawkach

W przypadku nawożenia ryżu, regulacji wzrostu bawełny i opryskiwania ziemniaków nawozami dolistnymi, Mavic 3M jest wykorzystywany do uzyskania multispektralnych obrazów upraw. DJI Terra lub DJI SmartFarm Platform [6] może następnie wygenerować mapy NDVI i inne indeksy wegetacji, wychwytując różnice w potencjale upraw i generując mapy recepturowe, które umożliwiają dronom rolniczym serii Agras wykonanie aplikacji o zmiennej dawce. To ostatecznie pozwala użytkownikom zmniejszyć koszty, zwiększyć plony i chronić środowisko.

Inteligentne rozpoznanie terenu

Mavic 3M może przeprowadzać automatyczne skanowania pól. Obrazy z obserwacji pola mogą być przesyłane do DJI SmartFarm Platform [6] w czasie rzeczywistym poprzez sieć 4G. Dzięki temu można w odpowiednim czasie znaleźć nieprawidłowości, takie jak braki wzrostów, zachwaszczenie i wyleganie roślin. Może również przeprowadzać inteligentne analizy, takie jak identyfikacja siewek bawełny i testowanie produkcji ryżu, wykorzystując identyfikację za pomocą sztucznej inteligencji w celu udostępniania w czasie rzeczywistym informacji o wzroście upraw, kierowania działaniami agronomicznymi i łatwego zarządzania wieloma hektarami ziemi uprawnej przez jedną osobę.

Inteligentne rozpoznanie terenu

Mavic 3M może przeprowadzać automatyczne skanowania pól. Obrazy z obserwacji pola mogą być przesyłane do DJI SmartFarm Platform [6] w czasie rzeczywistym poprzez sieć 4G. Dzięki temu można w odpowiednim czasie znaleźć nieprawidłowości, takie jak braki wzrostów, zachwaszczenie i wyleganie roślin. Może również przeprowadzać inteligentne analizy, takie jak identyfikacja siewek bawełny i testowanie produkcji ryżu, wykorzystując identyfikację za pomocą sztucznej inteligencji w celu udostępniania w czasie rzeczywistym informacji o wzroście upraw, kierowania działaniami agronomicznymi i łatwego zarządzania wieloma hektarami ziemi uprawnej przez jedną osobę.

Monitorowanie środowiska i badanie zasobów naturalnych

Mavic 3M może być również wykorzystywany w badaniach środowiska i zasobów naturalnych, takich jak monitorowanie wzbogacania wody, badania rozmieszczenia lasów, badania miejskich terenów zielonych i inne.

Monitorowanie środowiska i badanie zasobów naturalnych

Mavic 3M może być również wykorzystywany w badaniach środowiska i zasobów naturalnych, takich jak monitorowanie wzbogacania wody, badania rozmieszczenia lasów, badania miejskich terenów zielonych i inne.

Otwarty ekosystem

Cloud API

Mavic 3M może być bezpośrednio podłączony do platformy cloudowej innej firmy poprzez wbudowany w aplikację DJI Pilot 2 interfejs DJI Cloud API oparty na protokole MQTT. Nie ma potrzeby oddzielnego tworzenia aplikacji, aby umożliwić przesyłanie informacji o ładunkach użytkowych drona, transmisji na żywo, danych o zdjęciach i innych.

MSDK

Mavic 3M obsługuje Mobile SDK 5 (MSDK5) z w pełni otwartą próbką kodu produkcyjnego. MSDK5 umożliwia opracowanie autorskiej aplikacji sterującej dla patroli terenowych, inteligentnych pomiarów geodezyjnych i innych scenariuszy, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla użytkownika.

Otwarty ekosystem

Cloud API

Mavic 3M może być bezpośrednio podłączony do platformy cloudowej innej firmy poprzez wbudowany w aplikację DJI Pilot 2 interfejs DJI Cloud API oparty na protokole MQTT. Nie ma potrzeby oddzielnego tworzenia aplikacji, aby umożliwić przesyłanie informacji o ładunkach użytkowych drona, transmisji na żywo, danych o zdjęciach i innych.

MSDK

Mavic 3M obsługuje Mobile SDK 5 (MSDK5) z w pełni otwartą próbką kodu produkcyjnego. MSDK5 umożliwia opracowanie autorskiej aplikacji sterującej dla patroli terenowych, inteligentnych pomiarów geodezyjnych i innych scenariuszy, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla użytkownika.

1. NIE WOLNO latać w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr (prędkość wiatru 12 m/s lub więcej), śnieg, deszcz lub wyładowania atmosferyczne. NIE WOLNO latać na obszarach położonych 6000 metrów lub wyżej nad poziomem morza. NIE WOLNO latać dronem w środowisku, w którym temperatura wynosi poniżej -10° C lub powyżej 40° C. NIE WOLNO startować z ruchomych obiektów, takich jak samochody i łodzie. NIE WOLNO latać w pobliżu powierzchni odbijających światło, takich jak woda lub śnieg. W przeciwnym razie system pozycjonowania wizji może nie działać prawidłowo. Gdy sygnał GNSS jest słaby, lataj dronem w środowiskach o dobrym oświetleniu i widoczności. System wizyjny może nie działać prawidłowo w warunkach słabego oświetlenia. Należy pamiętać o bezpieczeństwie lotu podczas latania w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. Powszechne źródła zakłóceń elektromagnetycznych to linie wysokiego napięcia, stacje przesyłowe wysokiego napięcia, stacje radarowe, stacje bazowe telefonii komórkowej, wieże nadawcze, hotspoty Wi-Fi, routery i urządzenia Bluetooth. 
2. Odległość transmisji wynosi 8 km. Powyższe dane to najdalsze odległości komunikacyjne dla lotów w jedną stronę, bez powrotu, w ramach każdego standardu. Proszę zwrócić uwagę na podpowiedzi dotyczące powrotu w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.
3. Szczególne warunki testowe: W słonecznym otoczeniu bez wiatru, zdjęcie lotnicze jest uzyskiwane przy prędkości lotu 15 m/s, wysokości lotu 217 m, odległości próbkowania od ziemi (GSD) 5,73 cm dla widzialnego i 10 cm dla multispektralnego, współczynniku nakładania przód-tył 70% i współczynniku nakładania bocznego 60%.
4. Dane zostały zmierzone przy użyciu DJI Mavic 3M latającego ze stałą prędkością 36 km/h na poziomie morza w bezwietrznym środowisku, aż do całkowitego rozładowania – 0%. Są one przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych. Proszę zwrócić uwagę na komunikaty Return to Home w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.
5. Akcesoria opcjonalne. Ta usługa nie jest dostępna w niektórych krajach. Prosimy o skonsultowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Nie instaluj modułu DJI Cellular, gdy używasz kamery wielospektralnej do przechwytywania danych, aby uniknąć zablokowania czujnika intensywności.
6. 
Platforma DJI Smart Agricultural Platform będzie wspierana w drugim kwartale 2023 roku. Usługa ta nie jest dostępna w niektórych krajach. Prosimy o skonsultowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Mavic 3 Multispectral SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dron

 • Masa netto (ze śmigłami i modułem RTK) [1]

 • 951 g
 • Maksymalna masa startowa

 • 1,050 g
 • Wymiary (złożone/rozłożone)

 • Po złożeniu (bez śmigieł): 223×96.3×122.2 mm (długość × szerokość × wysokość)
  Rozłożone (bez śmigieł): 347.5×283×139.6 mm (długość × szerokość × wysokość)
 • Długość przekątnej

 • Przekątna: 380.1 mm
 • Maksymalna prędkość wznoszenia

 • 6 m/s (Tryb Normal)
  8 m/s (Tryb Sport)
 • Maksymalna prędkość opadania

 • 6 m/s (Tryb Normal)
  6 m/s (Tryb Sport)
 • Maksymalna prędkość lotu (na poziomie morza,
  bez 

 • wiatru)

 • 15 m/s (Tryb Normal)
  Lot do przodu: 21 m/s, lot w bok: 20 m/s, lot do tyłu: 19 m/s (tryb Sport) [2]

 • Maks. odporność na prędkość wiatru

 • 12 m/s [3]
 • Maksymalna wysokość startu nad poziomem morza

 • 6000 m (bez obciążania użytkowego)
 • Maksymalny czas lotu (bez wiatru)

 • do 43 minut [4]
 • Maksymalny czas zawisu (bez wiatru)

 • do 37 minut [4]
 • Maksymalna odległość lotu

 • do 32 km [6]
 • Maks. kąt nachylenia

 • 30° (Tryb Normal)
  35° (Tryb Sport)
 • Maksymalna prędkość kątowa

 • 200°/s
 • GNSS

 • GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko wtedy, gdy włączony jest moduł RTK)
 • Zakres dokładności zawisu

 • Pionowo: ±0,1 m (z włączoną funkcją Vision Positioning); ±0,5 m (z włączoną funkcją GNSS Positioning); ±0,1 m (z włączoną funkcją D- RTK)
  W poziomie: ±0,3 m (przy włączonej funkcji Vision Positioning); ±0,5 m (przy włączonej funkcji HD Positioning); ±0,1 m (przy włączonej funkcji RTK)
 • Temperatura pracy

 • -10° do 40° C
 • Internal Storage

 • N/A
 • Numer modelu silnika

 • 2008
 • Numer modelu śmigła

 • 9453F Enterprise Edition
 • Czujnik światła

 • Wbudowany moduł

Kamera RGB

 • Czujnik obrazu

 • 4/3 CMOS
  Efektywne piksele: 20 MP
 • Obiektyw

 • FOV: 84°
  Równoważna ogniskowa: 24 mm
  Przysłona: f/2.8 to f/11
  Ostrość: 1 m do ∞
 • Zakres ISO

 • 100-6400
 • Czas otwarcia migawki

 • Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s
  Migawka mechaniczna: 8-1/2000 s

 • Maksymalny rozmiar obrazu

 • 5280×3956
 • Tryb fotografowania

 • Pojedyncze ujęcie: 20 MP
  Timelapse: 20 MP
  JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s
  Panorama: 20 MP (materiał oryginalny)
 • Rozdzielczość wideo

 • H.264:
  4K: 3840×2160@30fps
  FHD: 1920×1080@30fps
 • Maksymalna szybkość transmisji wideo

 • 4K: 130Mbps
  FHD: 70Mbps
 • Obsługiwany system plików

 • exFAT
 • Format obrazu

 • JPEG/DNG (RAW)
 • Forma wideo

 • MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Kamera Multispektralna

 • Czujnik obrazu

 • 1/2.8-inch CMOS,
  Efektywne piksele: 5 MP
 • Obiektyw

 • FOV: 73,91° (61,2° x 48,10°)
  Ekwiwalentna ogniskowa: 25 mm
  Przysłona: f/2,0
  Ostrość: Stała ostrość
 • Pasmo kamery multispektralnej

 • Green (G): 560 ± 16 nm;
  Red (R): 650 ± 16 nm;
  Red Edge (RE): 730 ± 16 nm;
  Bliska podczerwień (NIR): 860 ± 26 nm;
 • Zakres wzmocnieni

 • 1x-32x
 • Czas otwarcia migawki

 • Migawka elektroniczna: 1/30~1/12800 s
 • Maksymalny rozmiar obrazu

 • 2592×1944
 • Format obrazu

 • TIFF
 • Format wideo

 • MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
 • Tryb fotografowania

 • Pojedyncze ujęcie: 5 MP
  Timelapse: 5 MP
  TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
 • Rozdzielczość wideo

 • H.264
  FHD: 1920 x 1080@30fps
  Treść wideo: NDVI/GNDVI/NDRE
 • Maksymalna szybkość transmisji wideo

 • Strumień: 60 Mbps

Gimbal

 • System stabilizacji

 • 3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
 • Zakres mechaniczny

 • Tilt: -135° do 45°
  Roll: -45° do 45°
  Pan: -27° do 27°
 • Kontrolowany zakres

 • Tilt: -90° do 35°
  Pan: Niekontrolowany
 • Maks. prędkość sterowania (nachylenie)

 • 100°/s
 • Zakres drgań kątowych

 • ±0.007°

System czujników

 • Typ systemu czujników

 • Wielokierunkowy system widzenia dwusensorowego, z czujnikiem podczerwieni w dolnej części drona
 • Do przodu

 • Zakres pomiaru odległości: 0,5 m do 20 m
  Zasięg detekcji: 0,5 m do 200 m
  Efektywna prędkość unikania przeszkód: Prędkość lotu ≤15 m/s
  FOV: Poziomo 90°, pionowo 103°
 • Do tyłu

 • Zakres pomiaru odległości: 0,5 m do 16 m
  Efektywna prędkość unikania przeszkód: Prędkość lotu ≤12 m/s
  FOV: Poziomo 90°, pionowo 103°
 • Na boki

 • Zakres pomiaru odległości: 0,5 m do 25 m
  Efektywna prędkość unikania przeszkód: Prędkość lotu ≤15 m/s
  FOV: Poziomo 90°, pionowo 85°
 • W górę

 • Zakres pomiaru odległości: 0,2 m do 10 m
  Efektywna prędkość unikania przeszkód: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: Przód i tył 100°, lewo i prawo 90°
 • W dół

 • Zakres pomiaru odległości: 0,3 m do 18 m
  Efektywna prędkość unikania przeszkód: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: Przód i tył 130°, lewo i prawo 160°
 • Środowisko operacyjne

 • Przód, tył, lewo, prawo, góra: Powierzchnie z wyraźnymi wzorami i odpowiednim oświetleniem (> 15 luksów, środowiska z normalnym oświetleniem fluorescencyjnym w pomieszczeniach)
  Poniżej: Powierzchnie z rozproszonym materiałem odbijającym i współczynnikiem odbicia >20% (takie jak ściany, drzewa, ludzie itp.);
  Odpowiednie oświetlenie (>15 luksów, środowiska z normalnym narażeniem na światło fluorescencyjne w pomieszczeniach)

Transmisja wideo

 • System transmisji wideo

 • DJI O3 Image Transmission Industry Edition
 • Jakość Live View

 • Aparatura zdalnego sterowania: 1080p/30fps
 • Pasmo robocze [7]

 • 2.400-2.4835 GHz
  5.725-5.850 GHz
 • Maksymalna efektywna odległość sygnału (bez przeszkód, bez zakłóceń [8]

 • CE: 8 km
  SRRC: 8 km
  MIC: 8 km
 • Maksymalna odległość transmisji (z przeszkodami) [9]

 • Silne zakłócenia (krajobrazy miejskie, osiedla mieszkaniowe itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)
  Średnie zakłócenia (krajobrazy podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-6 km (CE/SRRC/MIC)
  Słabe Zakłócenia (odległe pola, otwarte tereny rolnicze, itp.): 6-8 km (CE/SRRC/MIC)
 • Maksymalna prędkość pobierania

 • 15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise Edition)
 • Opóźnienie (w zależności od środowiska i urządzenia mobilnego)

 • Około 200 millisekund
 • Anteny

 • 4 anteny, 2 nadawcze i 4 odbiorcze
 • Moc nadajnika (EIRP)

 • 2.4 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
  5.8 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
 • Inne

 • Obsługuje moduł DJI Cellular

DJI RC Pro Enterprise Edition

 • System transmisji obrazu

 • DJI O3 Image Transmission Industry Edition
 • Maksymalna efektywna odległość sygnału (bez przeszkód, bez zakłóceń [8]

 • CE: 8 km
  SRRC: 8 km
  MIC: 8 km
 • Pasmo robocze transmisji obrazu [7]

 • 2.400-2.4835 GHz
  5.725-5.850 GHz
 • Anteny

 • 4 anteny, 2 nadawcze i 4 odbiorcze
 • Pasmo robocze transmisji obrazu i moc nadajnika (EIRP)

 • 2.4 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
  5.8 GHz: <14 dBm (CE); <23 dBm (SRRC)
 • Protokół Wi-Fi

 • 802.11 a/b/g/n/ac/ax
  Obsługa 2×2 MIMO Wi-Fi
 • Pasmo robocze Wi-Fi [7]

 • 2.400-2.4835 GHz
  5.150-5.250 GHz
  5.725-5.850 GHz
 • Pasmo robocze Wi-Fi i moc nadajnika (EIRP)

 • 2.4 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
  5.1 GHz: <23 dBm (CE/SRRC/MIC)
  5.8 GHz: <14 dBm (CE)
 • Protokół Bluetooth

 • Bluetooth 5.1
 • Pasmo robocze Bluetooth

 • 2.400-2.4835 GHz
 • Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

 • <10 dBm
 • Rozdzielczość ekranu

 • 1920×1080
 • Rozmiar ekranu

 • 5.5 cala
 • Szybkość odświeżania ekranu

 • 60 fps
 • Jasność ekranu

 • 1,000 nitów
 • Ekran dotykowy

 • 10-punktowy multi-touch
 • Akumulator

 • Bateria litowo-jonow (5000 mAh, 7.2 V)
 • Typ ładowania

 • Zaleca się stosowanie koncentratora do ładowania baterii o mocy 100 W lub ładowarki USB o specyfikacji 12 V lub 15 V
 • Moc znamionowa

 • 12 Watów
 • Pojemność magazynowa

 • Pamięć wewnętrzna (ROM): 64 GB
  Obsługa kart microSD w celu zwiększenia pojemności pamięci masowej
 • Czas ładowania

 • Około 1,5 godziny (pomiar dokonany wyłącznie przy użyciu koncentratora ładowania baterii 100 W do ładowania pilota lub przy użyciu ładowarki USB 15 V)
  Około 2 godzin (pomiar przy użyciu ładowarki USB 12 V)
  Około 2 godzin i 50 minut (pomiar dokonany przy użyciu koncentratora ładowania akumulatorów o mocy 100 W do jednoczesnego ładowania samolotu i pilota)
 • Czas pracy

 • Około 3 godziny
 • Port wyjścia wideo

 • Port Mini-HDMI
 • Temperatura pracy

 • -10° do 40° C
 • Zakres temperatury przechowywania

 • <1 miesiąc: -30° do 60° C
  Jeden do trzech miesięcy: -30° do 45° C
  Trzy do sześciu miesięcy: -30° do 35° C
  Więcej niż sześć miesięcy: -30° do 25° C
 • Temperatura ładowania

 • 5° do 40° C
 • Obsługiwane drony [10]

 • DJI Mavic 3E
  DJI Mavic 3T
  DJI Mavic 3M
 • GNSS

 • GPS + Galileo + GLONASS
 • Wymiary

 • Antena jest złożona i nie ma zainstalowanych drążków sterujących: 183,27×137,41×47,6 mm (długość × szerokość × wysokość)
  Antena rozłożona i zainstalowane są drążki sterujące:
  183,27×203,35×59,84 mm (długość × szerokość × wysokość)
 • Masa

 • ok. 680 g
 • Numer modelu

 • RM510B

Przechowywanie

 • Obsługiwane karty microSD

 • Dron:
  Proszę użyć karty pamięci o indeksie prędkości V30 lub wyższym, lub użyć karty pamięci z zalecanej listy
 • Zalecane karty microSD

 • Aparatura zdalnego sterowania:
  SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC
  SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
  SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
  SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
  SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
  Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC
  Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC
  Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC
  Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC
  Lexar 512GB V30 A2 microSDXC
  Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC
  Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC
  Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC
  Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC
  Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC
  Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC

  Dron:
  SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC
  SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC
  SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
  Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
  Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC
  Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC
  Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC
  Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC
  Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC
  Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Akumulator

 • Pojemność

 • 5000 mAh
 • Napięcie standardowe

 • 15.4 V
 • Maksymalne napięcie ładowania

 • 17.6 V
 • Typ ogniwa

 • LiPo 4S
 • Skład chemiczny ogniwa

 • Lithium Cobalt
 • Energia

 • 77 watogodzin
 • Masa

 • 335.5 g
 • Temperatura ładowania

 • 5° do 40° C

Ładowarka akumulatorów

 • Wejście

 • 100V do 240V (AC), 50Hz do 60Hz, 2.5A
 • Moc wyjściowa

 • 100 W
 • Wyjście

 • Maksymalna moc wyjściowa 100 W (łącznie)
  Gdy oba porty są używane, maksymalna moc wyjściowa jednego interfejsu wynosi 82 W, a ładowarka dynamicznie przydzieli moc wyjściową dwóch interfejsów w zależności od mocy obciążenia.

Hub ładowania

 • Wejście

 • USB-C: 5V do 20V, 5.0A
 • Wyjście

 • Port akumulatora: 12V do 17.6V, 8.0A
 • Moc znamionowa

 • 100 W
 • Typ ładowania

 • 3 akumulatory ładowane pojedynczo
 • Temperatura ładowania

 • 5° do 40° C

Moduł RTK

 • Wymiary

 • 50.2 × 40.2 × 66.2 mm
 • Masa

 • 24±2 g
 • Interfejs

 • USB-C
 • Moc

 • ok 1.2 W
 • Dokładność pozycji RTK

 • RTK Fix:
  Poziomo: 1 cm + 1 ppm; Pionowo: 1.5 cm + 1 ppm

Uwagi

 • Przypisy

 • 1. Standardowa waga samolotu (wraz z baterią, śmigłami i kartą microSD). Rzeczywista waga produktu może się różnić ze względu na różnice w materiałach partii i czynnikach zewnętrznych. Należy używać wyłącznie w celach referencyjnych.
  2. Maksymalna prędkość w UE nie może przekroczyć 19 m/s.
  3. Maks. opór wiatru podczas startu i lądowania.
  4. Dane zmierzone przy użyciu DJI Mavic 3M w bezwietrznym środowisku podczas lotu na poziomie morza ze stałą prędkością 36 km/h aż do momentu, gdy pozostało 0% mocy. Tylko dla celów referencyjnych. Proszę zwrócić uwagę na podpowiedzi Return to Home w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.
  5. Dane zmierzone przy użyciu DJI Mavic 3M w bezwietrznym środowisku unosząc się nad poziomem morza aż do momentu, gdy pozostało 0% mocy. Tylko dla celów referencyjnych. Proszę zwrócić uwagę na monity Return to Home w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.
  6. Dane zmierzone przy użyciu DJI Mavic 3M w bezwietrznym środowisku podczas lotu nad poziomem morza z prędkością 57,6 km/h do momentu, gdy pozostało 0% mocy. Tylko dla celów referencyjnych. Proszę zwrócić uwagę na monity Return to Home w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.
  7. W niektórych krajach, częstotliwości 5.1/5.8GHz są zabronione, lub częstotliwość 5.1GHz jest dozwolona tylko do użytku w pomieszczeniach. Przed użyciem należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami.
  8. Dane zmierzone lecąc w niezakłóconym środowisku zewnętrznym wolnym od zakłóceń. Pokazuje najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę, bez powrotu do domu, w każdym standardzie. Proszę zwrócić uwagę na podpowiedzi Return to Home w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.
  9. Dane zmierzone w niezakłóconym środowisku z typowymi zakłóceniami w ramach różnych standardów. Rzeczywisty dystans lotu może się różnić i ma charakter wyłącznie referencyjny.
  10. DJI RC Plus będzie obsługiwał więcej dronów DJI w przyszłości.

Mavic 3 Multispectral zawartość zestawu

Dron Mavic 3 Multispectral

x1

Moduł RTK

x1

Aparatura DJI RC Pro Enterprise

x1

Akumulator

x1

Walizka transportowa

x1

Ładowarka USB-C

x1

Para śmigieł

x3

Osłona kamery

x1

Kabel zasilający

x1

Kabel USB-C do USB-C

x1

Kabel USB-C

x1

Karta pamięci

x1

DJI Care Enterprise Basic na 12 miesięcy

x1

Oprogramowanie SmartFarm Platform

x1

Oprogramowanie DJI Terra na 3 miesiące

x1

mavic 3 Multispectral do pobrania

mavic 3 Multispectral FAQ

W jakich krajach/regionach można kupić i używać DJI Mavic 3M?

DJI Mavic 3M jest dostępny w Chinach kontynentalnych, Ameryce Północnej i innych wybranych regionach Europy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i dostępności, sprawdź oficjalną stronę internetową DJI pod adresem https://ag.dji.com/mavic-3-m.

Na co powinienem zwrócić uwagę podczas korzystania z czujnika światła słonecznego DJI Mavic 3M?

Należy unikać blokowania czujnika światła słonecznego, gdy jest on używany. Na przykład nie można otrzymać wskaźników wegetacji, takich jak NDVI, gdy czujnik jest zasłonięty. Ponadto należy unikać pocierania czujnika, ponieważ jego wydajność zostanie zakłócona, jeśli powierzchnia zostanie zarysowana.

Czy DJI Mavic 3M jest wodoodporny?

Nie.

Jak DJI Mavic 3M korzysta z sieciowych usług RTK bez karty sieci 4G (w tym karty SIM)?

Możesz połączyć się z siecią RTK w aparaturze, używając sieci Wi-Fi.

Czy usługa DJI Mavic 3M network RTK jest zbindowana z aparaturą lub dronem?

Jest zbindowana z aparaturą sterującą.

Ile kamer posiada DJI Mavic 3M? Jakie są długości fali dla kamer multispektralnych?

DJI Mavic 3M posiada cztery kamery jednopasmowe o rozdzielczości 5,5MP oraz jedną kamerę RGB o rozdzielczości 20MP. Kamery jednopasmowe mają następujące parametry: green (G) 550 nm ± 16 nm, red (R): 650 nm ± 16 nm, Red edge (RE): 730 nm ± 16 nm, oraz Near-infrared (NIR): 860 nm ± 26 nm.

Jaka jest ogniskowa każdej kamery drona DJI Mavic 3M Multispectral?

Ogniskowa kamer multispektralnych: 4,34 mm (ogniskowa); 25 mm (ekwiwalent ogniskowej 35 mm)
Ogniskowa kamery światła widzialnego: 12,29 mm (ogniskowa); 24 mm (ekwiwalent ogniskowej 35 mm)

Czy obrazowanie multispektralne wykonane dronem Mavic 3M jest wyrażone w wartości liczbowej DN (jasności piksela) czy wartości odbicia?

W wartości liczbowej DN (jasności piksela)

Czy DJI Mavic 3M obsługuje kompensację położenia obrazu?

Każde z pięciu czujników kamery zostało skalibrowane we współrzędnych EXIF zdjęcia zgodnie z jego położeniem względem centrum fazowego wbudowanej anteny D-RTK. Podczas procesu mapowania, DJI Terra lub DJI SmartFarm Platform automatycznie wykorzystuje ten parametr do kompensacji pozycji, aby zapewnić dokładność pozycji na mapie.

Czy kamera DJI Mavic 3M posiada korekcję zniekształceń?

Zniekształcenia w kamerach Multispektralnych i RGB są indywidualnie korygowane przed opuszczeniem fabryki produkcyjnej.

Czy kamera DJI Mavic 3M koryguje winietowanie?

Wygenerowane oryginalne zdjęcie nie jest korygowane pod kątem winietowania, ale parametry służące do korekcji winietowania są dołączone do każdego zdjęcia.

Czy lokalizacje zdjęć wykonanych przez DJI Mavic 3M są synchronizowane czasowo?

Wszystkie pięć kamer jest zsynchronizowanych czasowo.

Gdzie zapisywane są zdjęcia wykonane przez kamerę DJI Mavic 3M?

Ścieżki przechowywania są następujące. Dla normalnej fotografii: SD card-DCIM-DJI_2022********_***
Dla trybu pracy flight path: SD card-DCIM-DJI_2022********_*** nazwa zadania.

Jakie są zalecane ustawienia dla kamery DJI Mavic 3M?

Użytkownikom początkującym zaleca się ustawienie trybu ekspozycji kamery multispektralnej i RGB na Auto i odblokowanie AE. Tryb pomiaru światła multispektralnego w systemie jest domyślnie ustawiony na globalny pomiar światła. Trybem ostrości kamery światła widzialnego będzie First Waypoint Focus.

Jakie są zalecane ustawienia dla kamery DJI Mavic 3M?

Użytkownikom początkującym zaleca się ustawienie trybu ekspozycji kamery multispektralnej i RGB na Auto i odblokowanie AE. Tryb pomiaru światła multispektralnego w systemie jest domyślnie ustawiony na globalny pomiar światła. Trybem ostrości kamery światła widzialnego będzie First Waypoint Focus.

Jak działa kamera multispektralna w dronie DJI Mavic 3M Multispectral?

Dokonuje pomiaru siły światła odbitego od fotografowanego obiektu w różnych pasmach. Pomiat tego typu ma szerokie zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie do badania stanu upraw, pokrycia roślinności, monitorowania zanieczyszczenia środowiska wodnego i innych.

Jaki zasięg transmisji obrazu oferuje DJI Mavic 3M?

CE: 8 km
SRRC: 8 km
MIC: 8 km
* Powyższe dane zostały zmierzone w wolnym od zakłóceń środowisku zewnętrznym. Przedstawiono w nich najdalszy dystans komunikacji dla lotów w jedną stronę, bez RTH. Podczas lotu należy zwracać uwagę na komunikaty RTH w aplikacji DJI Pilot 2 App.

Jaką ilość pamięci posiada aparatura sterująca DJI RC Pro Enterprise Edition?

Pamięć ROM aparatury wynosi 64 GB. Pamięć masową można rozszerzyć dzięki obsłudze kart microSD.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje MSDK?

Tak.

Czy do modułu DJI Cellular dołączona jest darmowa karta SIM?

Nie.

Czy moduł DJI Cellular obsługuje sieci 5G?

Nie.

Jakie rodzaje kart SIM są zalecane?

Obsługiwane są karty SIM typu nano. Karty SIM typu eSIM nie są obsługiwane.

Czy aparatura sterująca DJI RC Pro Enterprise Edition jest kompatybilna z dronem DJI Phantom 4 RTK, DJI Phantom 4 Multispectral oraz dronami rolniczymi z serii Agras T?

Nie.

Czy aparatura sterująca DJI Mavic 3 Series i DJI Mavic 3 Enterprise Series współpracuje z dronem DJI Mavic 3M?

Aparatura sterująca DJI Mavic 3 Series nie współpracuje z dronem Mavic 3M, ale aparatura drona DJI Mavic 3 Enterprise-Series już tak.

Jaka jest specyfikacja akumulatora DJI Mavic 3M?

5,000 mAh
15.4 V
77 Wh

Jak długo trwa ładowanie akumulatora DJI Mavic 3M?

W przypadku zasilacza DJI USB-C Power Adapter 100W, pełne naładowanie akumulatora za pomocą ładowrki HUB DJI (100 W) zajmuje około 1 godziny i 10 minut.
W przypadku ładowania akumulatora bezpośrednio z drona, poprzez poprzez zasilacz DJI USB-C Power Adapter 100W, pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 1 godziny i 20 minut.

Jak jest czas lotu drona DJI Mavic 3M?

do 43 minut.
* Dane te zostały zmierzone przy użyciu DJI Mavic 3M w bezwietrznych warunkach na poziomie morza przy stałej prędkości 36 km/h, aż do momentu, gdy akumulator osiągnął 0%. Dane należy używać wyłącznie w celach referencyjnych. Proszę zwrócić uwagę na komunikaty RTH w aplikacji DJI Pilot 2 podczas lotu.

Czy ładowarka DJI Mavic 3M, akumulator i hub ładujący obsługują protokoły szybkiego ładowania (PD/QC/PPS)?

Tak.

Czy akumulatory do DJI Mavic 3M są kompatybilne z dronami DJI Mavic 3 Series i DJI Mavic 3 Enterprise Series?

Tak.

Do którego interfejsu zasilacza DJI 100W USB-C Power Adapter należy podłączyć HUB ładowania akumulatora DJI Mavic 3M o mocy 100W?

Zalecane jest podłączenie do portu C1.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje import plików KML i KMZ i jakie są wymagania dotyczące ścieżki importu?

Aplikacja DJI Pilot 2 App obsługuje importowanie granic poligonów i misji waypointów dla wcześniej zaplanowanych zdjęć lotniczych za pomocą plików KML/KMZ. Ścieżka importu: Route > KMZ Import > Wybierz Table of Contents > Internal Storage/SD Card > Zlokalizuj plik KML/KMZ.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje import plików DSM i jakie są wymagania dotyczące ścieżki importu?

DJI Pilot 2 App obsługuje import danych DSM dla śledzenia terenu podczas pomiarów lotniczych. Pliki DSM są importowane w następujący sposób: Flight Path > Create Flight Path> Mapping Mission > Terrain Follow > DSM File Selection > Wybierz Table of Contents > Internal Storage/SD card > Odszukaj plik DSM do importu.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje funkcję flight path inspection?

Tak. Możesz zaplanować trasę lotu importując plik KMZ lub KML albo stworzyć trasę lotu w aplikacji Pilot 2.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje wyświetlanie w czasie rzeczywistym indeksów roślinności, takich jak NDVI, na ekranie aparatury sterującej?

Tak, indeksy wegetacji, takie jak NDVI, można oglądać w czasie rzeczywistym na ekranie aparatury podczas lotu.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje sterowanie z poziomu dwóch aparatur sterujących?

Nie.

Czy DJI Mavic 3 obsługuje możliwość lotu więcej niż jednym dronem jednocześnie?

Nie.

Czy DJI Mavic 3M jest kompatybilny z aplikacją DJI Flighthub 2?

Na chwilę obecną Mavic 3M nie jest kompatybilny z aplikacją DJI Flighthub 2

Czy DJI Mavic 3M obsługuje timelapse, motionlapse, Follow Me, TapFly lub Hyperlapse?

Nie.

Jakie są ograniczenia wysokości i prędkości lotu DJI Mavic 3M?

Wysokość lotu: 500 m;
Prędkość lotu: Maksymalna prędkość lotu poziomego wynosi 21 m/s, minimalna prędkość lotu poziomego wynosi 1 m/s (bez wiatru, na poziomie morza)

Jak sprawdzić kąt wysokości słońca w obszarze roboczym dla określonego czasu?

Przez https://keisan.casio.com/exec/system/1224682277. Wprowadź odpowiednie współrzędne wraz z datą i strefą czasową, aby potwierdzić zmiany kąta wysokości słońca w czasie dla tego dnia.

Jak określić wysokość lotu na podstawie wymaganego GSD?

Kamera światła widzialnego (ortofoto): (H/37,2) cm/piksel
Kamera multispektralna (ortofoto): (H/21,7) cm/piksel

Jakie są zalecane warunki do pozyskiwania danych multispektralnych za pomocą DJI Mavic 3M?

Zalecane warunki do gromadzenia danych multispektralnych za pomocą DJI Mavic 3M to takie, w których warunki oświetleniowe są dobre, a kąt wysokości padania promieni słonecznych nie jest mniejszy niż 30°.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje pomiary lotnicze terrain-follow dla sadów o dużym nachyleniu?

DJI Mavic 3M może bezpośrednio wykonywać pomiary lotnicze terrain-follow poprzez dolne czujniki wizyjne. Może również importować dane DSM dla pomiarów lotniczych terrain-follow.

Czy DJI Mavic 3M obsługuje AI Spot-Check?

Tak. Możesz zautomatyzować rutynowe pomiary i za każdym razem uzyskiwać spójne wyniki. Wbudowane AI rozpoznaje obiekt zainteresowania i identyfikuje go w kolejnych zautomatyzowanych misjach, aby zapewnić spójne kadrowanie.

Które akcesoria DJI Mavic 3M są kompatybilna z modelem DJI Mavic 3?

Osłony na śmigła i akumulator.

Czy DJI Mavic 3M może być używany z goglami DJI?

Nie.

Czy DJI Mavic 3M jest kompatybilny z mobilną stacją D-RTK2?

Tak.

Czy DJI Mavic 3M jest fabrycznie wyposażony w moduł RTK?

Tak.

Jakie akcesoria są kompatybilne z portem PSDK znajdującym się na górze obudowy DJI Mavic 3M?

Port PSDK obsługuje moduł RTK oraz oficjalny głośnik DJI Mavic 3 Enterprise Series.

Czy DJI Mavic 3M posiada w zestawie HUB ładujący?

HUB ładujący nie znajduje się w zestawie z dronem. Trzeba zakupić go osobno.

Czy DJI Mavic 3M posiada w zestawie głośnik?

Głośnik nie znajduje się w zestawie z dronem. Trzeba zakupić go osobno.

W jaki sposób zasilacz DJI 100W USB-C Power Adapter ładuje aparaturę DJI RC Pro Enterprise Edition i akumulator drona DJI Mavic 3M?

Zasilacz DJI 100W USB-C Power Adapter jest dostarczany z kablem zasilającym USB-C, który może obsługiwać 100 W mocy wyjściowej. Bezpośrednie połączenie z DJI RC Pro Enterprise Edition zapewnia moc ładowania 30 W, bezpośrednie połączenie z dronem ma moc ładowania 88 W, a bezpośrednie połączenie z hubem ładującym ma moc ładowania 100 W.

Czy akcesoria DJI Mavic 3M obsługują protokół szybkiego ładowania PD/QC/PPS?

DJI Mavic 3M może bezpośrednio wykonywać pomiary lotnicze terrain-follow poprzez dolne czujniki wizyjne. Może również importować dane DSM dla pomiarów lotniczych terrain-follow.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowościach i promocjach na stronie enterprise.dji-ars.pl, przesłanych przez INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Podane przez Ciebie powyższe dane kontaktowe przetwarzane są przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szczegółowa informacja na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Polityce prywatności (kliknij tutaj)

Znajdź sprzedawcę DJI Enterprise

Złoty sprzedawca
Srebrny sprzedawca
Brązowy sprzedawca
Drony rolnicze
Wczytywanie...
OPEN
Wszystko

Store Direction

Wskazówki dojazdu

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego partnera w pobliżu

Description