Szukaj
Close this search box.

Produkcja i Rafinerie

Dzięki zastosowaniu dronów w rutynowych inspekcjach i monitorowaniu bezpieczeństwa, można poprawić efektywność, bez wstrzymywania produkcji oraz narażania bezpieczeństwa personelu.

Zarządzanie obiektami oraz sprzętem ciężkim

Szybko i zdalnie dokonaj inspekcji, mapowania i monitorowania obiektów takich jak pochodnie gazowe czy chłodnie kominowe, z ziemi bez konieczności zatrzymywania procesów produkcyjnych.

Tradycyjne wyzwania związane z zarządzaniem obiektami i sprzętem ciężkim

 • Konieczność podjęcia działań dążących do rozwiązania problemu lub dokonania inspekcji często wymusza wstrzymanie procesów- co z kolei generuje olbrzymie straty. 
 • Pochodnie gazowe, zbiorniki z paliwem i chłodnie kominowe, są niebezpiecznym środowiskiem  dla personelu technicznego.
 • Pokrycie dużego terenu wymaga wielu roboczogodzin, a ograniczone zasoby często skutkują niepełnymi danymi zebranymi w trakcie inspekcji.

Jak drony pomagają w zarządzaniu obiektami

 • Umożliwiają inspekcję skomplikowanych konstrukcji bez konieczności wstrzymywania produkcji
 • Pomagają uzyskać ogólny podgląd całego terenu i szczegółowy widok na poszczególne elementy wysokich konstrukcji bez narażania personelu.
 • Dane inspekcji w formie cyfrowej ułatwiają sprawną reakcję, przechowywanie danych i usprawniają zarządzanie projektami
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Intuicyjne rozwiązanie wspomagające inspekcje, które potrafi uzyskać precyzję wyników mierzoną w centymetrach i tworzyć georeferencyjne mapy 2D i modele 3D.
Previous slide
Next slide

Wykrywanie wycieków i naprawa (Leak Detection and Repair- LDAR)

Zidentyfikuj dokładnie i sprawnie miejsce wycieku dzięki dronom wyposażonym w specjalistyczne głowice, zwiększając bezpieczeństwo personelu i skracając czas potrzebny na podjęcie decyzji

Kluczowe wyzwania przy LDAR

 • Personel może zostać narażony na toksyczne wyziewy w trakcie inspekcji wycieku gazu. Tradycyjne narzędzia nie umożliwiają oceny pełnego spektrum uszkodzeń.
 • Nierzadko wstrzymuje się procesy produkcji na czas przeprowadzania inspekcji wewnątrz zakładów, co generuje straty finansowe. 
 • Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przy detekcji wycieków jest drogi i niemobilny.

Jak drony pomagają przy LDAR

 • Pokryj duży teren w kilka wylotów w trakcie inspekcji, aby wykryć i ocenić skalę wycieku.
 • Znacząco zmniejsz koszt urządzeń wykorzystywanych do wykrywania wycieków, używając gotowych rozwiązań dla dronów. 
 • Cyfrowy przekaz obrazu na żywo  pomaga określić skalę uszkodzeń i podjąć odpowiednie działania.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Previous slide
Next slide

Ochrona i bezpieczeństwo

Przeprowadzaj patrole wokół obiektów i rutynowe inspekcje przy pomocy zautomatyzowanych misji, dokumentując kluczowe dla bezpieczeństwa elementy.

Wyzwania przy zarządzaniu ochroną i bezpieczeństwem

 • Niektóre zdarzenia mogą nieść spore ryzyko, a personel często potrzebuje więcej czasu na bezpieczne dotarcie na miejsce bez rozeznania w sytuacji
 • Stacjonarne kamery monitoringu lub patrole naziemne mogą nie pokryć całego terenu, zaś częste wysyłanie personelu niesie ze sobą wysokie koszty.
 • Tradycyjne metody mogą być niewystarczające do wykrycia intruzów lub nielegalnie wypuszczonych dronów.

Jak drony pomagają zapewnić ochronę i bezpieczeństwo

 • Zapewniają podgląd z miejsca zdarzenia i przesyłanie  transmisji na żywo do centrum dowodzenia, umożliwiając szybką interwencję drużyn reagowania. 
 • Patrole wykorzystujące drony zapewniają pełne pokrycie terenu, zwiększając efektywność inspekcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
 • Umożliwiają wykrycie nielegalnie przelatujących dronów i wsparcie w  policyjnych postępowaniach przy pomocy DJI Aeroscope.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Wykrywaj nieautoryzowane przeloty bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz wspomóż śledztwo policyjne, przy użyciu bezpiecznej platformy wykrywającej drony stworzonej przez DJI.
Szybko wyrusz do akcji i uzyskaj w krótkim czasie pełne rozeznanie w sytuacji w trakcie pożaru, ułatwiając szybszą i bardziej bezpieczną akcję ratunkową.
Previous slide
Next slide

Cyfrowe obrazowanie obiektów

Zbuduj wysokiej rozdzielczości ortofotomapę lub model 3D swojego obiektu, wykorzystując drony przeznaczone do fotogrametrii i uzyskaj dane inspekcji w formie cyfrowej.

Wyzwania w trakcie pozyskiwania danych o swoich obiektach

 • Brak danych i dokładnych modeli obiektów uniemożliwia stworzenie dokładnych misji autonomicznych misji inspekcyjnych.
 • Tworzenie raportów z inspekcji metodami tradycyjnymi często wymaga udziału wielu załóg a zebrane dane są trudne do skompilowania i zobrazowania cyfrowego w przejrzystym modelu. 
 • Wyniki inspekcji są uznawane za dane wrażliwe, które powinno się przechowywać się na serwerach lokalnych, zgodnie z określonymi protokołami bezpieczeństwa.

Jak drony przeprowadzają cyfrowe obrazowanie obiektów

 • Znacząco zmniejszają koszty stworzenia cyfrowej mapy 2D i modelu 3D, ułatwiając planowanie misji autonomicznych do celów inspekcyjnych. 
 • Korzystaj z dronów, aby zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować konieczność wysyłania personelu do niebezpiecznych miejsc.
 • Zapobiegają ryzyku i zwiększają efektywność dzięki zobrazowaniu wyników inspekcji przy jednoczesnym bezpiecznym przechowywaniu danych.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Intuicyjne rozwiązanie wspomagające inspekcje, które potrafi uzyskać precyzję wyników mierzoną w centymetrach i tworzyć georeferencyjne mapy 2D i modele 3D.
Previous slide
Next slide

Poprzednie

Operacje specjalne

Następne

Integralność rurociągów

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]