Szukaj
Close this search box.

Odkrywanie i budowanie

Drony w szybki i dokładny sposób zbierają dane fotogrametryczne wspierając projekty budowlane od fazy projektowej do wykonawczej.

Planowanie i projektowanie

Mapuj duże obszary by zebrać precyzyjne dane za pomocą dronów. Mapy 2D i modele 3D pomagają optymalizować proces planowania i projektowania.

Wyzwania związane z Planowaniem i projektowaniem

 • Brak precyzyjnych danych geodezyjnych sprawia, że projektowanie w technologii BIM stanowi nie lada wyzwanie, znacznie zwiększając nakłady czasowe i finansowe.
 • Projekty 2D nie są w stanie udzielić informacji przestrzennych niezbędnych do pełnej wizualizacji projektu
 • Projekty w technologii BIM mogą odbiegać od modelu rzeczywistego, co utrudnia pełną wizualizację przedsięwzięcia.

Jak drony wspomagają planowanie i projektowanie

 • Umożliwiają tworzenie modeli 3D z dokładnymi danymi pozycjonowania, które mogą zostać zaimplementowane do projektów  w technologii BIM
 • Projekty mogą być optymalizowane przy pomocy modeli 3D wykonanych za pomocą drona dzięki szerokiej gamie oprogramowania GIS.
Intuicyjne rozwiązanie wspomagające inspekcje, które potrafi uzyskać precyzję wyników mierzoną w centymetrach i tworzyć georeferencyjne mapy 2D i modele 3D.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Previous slide
Next slide

Monitorowanie postępów

Drony, oprócz zszywania zdjęć w ortofotomapy i modelowania 3D pozwalają personelowi ciągle śledzić postępy prac, ułatwiając przekierunkowanie zasobów – pozwalając na płynny przebieg inwestycji

Wyzwania przy monitorowaniu postępów

 • Trudno jest śledzić postępy budowy obiektów naftowych i gazowych, które są często rozproszone oraz wymagają zaangażowania wielu zespołów.
 • Nieruchome kamery znajdujące się na miejscu, nie są w stanie szczegółowo pokryć całej powierzchni, co może skutkować brakiem uchwycenia najistotniejszych informacji
 • Przy bardzo długich materiałach wideo, możemy pominąć istotne szczegóły, co może znacząco utrudnić śledzenie specyfikacji obszaru danego projektu.

Jak drony pomagają monitorować postępy

 • Pozwalają na tworzenie dokładnych map 2D i modeli 3D na miejscu, kiedy tylko tego potrzebujemy
 • Modele 3D mogą być wykorzystywane do dynamicznej oceny postępu z dnia na dzień.
Intuicyjne rozwiązanie wspomagające inspekcje, które potrafi uzyskać precyzję wyników mierzoną w centymetrach i tworzyć georeferencyjne mapy 2D i modele 3D.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Previous slide
Next slide

Zbieranie danych

Zbieraj dokładne dane obejmujące duże obszary przy użyciu różnorodnych czujników i oprogramowania.

Wyzwania przy gromadzeniu danych

 • Projekty związane z gazociągami oraz ropociągami zwykle rozciągają się na duże odległości, co znacznie wpływa na efektywność zbieranie danych za pomocą konwencjonalnych metod.
 • Eksploracja zasobów wymaga nieprzerwanego strumienia danych o wielkich obszarach, a brak regularnych informacji czasie rzeczywistym o stanie urządzeń może skutkować niedokładnymi pomiarami

Jak drony umożliwiają gromadzenie danych

 • Drony są wielozadaniowe, kompaktowe, wydajne oraz dostarczają dane fotogrametryczne z wielkich obszarów
 • Rozwijaj tak często jak to potrzebne, aby monitorować stan sprzętu oraz zapewnić dokładność zbieranych danych
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Używaj Matrice 600 do ciężkich zadań. Platforma wyposażona w specjalne narzędzie do rozciągania linii wysokiego napięcia w różnych warunkach.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Previous slide
Next slide

Poprzednie

Integralność rurociągów

Następne

Pożarnictwo

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]