Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Nowa wersja oprogramowania dla M300 RTK, kamer serii H20, Aparatury Smart Controller Enterprise i wielu innych.

Opublikowaliśmy najnowsze oprogramowanie dla urządzeń z serii Matrice 300 RTK i kamer H20. Z przyjemnością przedstawimy ulepszenia i nowe funkcje, które zostały wprowadzone. Od opisu działania nowej funkcji „LookAt” dla kamer  serii H20 do obsługi tabletów, ten artykuł zawiera wszystko, co należy wiedzieć o nowych aktualizacjach.

Aktualizacja zawiera nowe wersje oprogramowania dla M300 RTK, aparatury smart controller enterprise, aplikacji  DJI Pilot, stacji ładującej BS60 i akumulatorów TB60.

Nowe funkcje wprowadzone w wersji U2

Seria H20

 1. Ulepszona stabilizacja gimbala 
 2. Tworzenie i edycja folderów do zapisywania zdjęć oraz nagrań wideo

W ustawieniach kamery możesz teraz stworzyć folder i edytować jego nazwę. Folder będzie wykorzystywany do momentu wyłączenia platformy lub utworzenia nowego folderu.

 1. Możliwość zapisywania na osi czasu dodatkowych informacji 

Można teraz włączyć funkcję wskaźnika daty oraz czasu, dostosować, a także wybrać jego lokalizację.

Wyświetlane informację: Model drona, SN drona, data i czas, współrzędne i wysokość, niestandardowy tekst. Informacje mogą być wyświetlane w  górnym lewym, górnym prawym, dolnym lewym i  dolnym prawym rogu.

 1. Poprawiliśmy szybkość odtwarzania i pobierania zdjęć oraz filmów
 2. Ochrona przed uszkodzeniem, czujnika podczerwieni

Funkcja ta ma na celu zapobieganie uszkodzeniu czujnika termicznego przez silne światło słoneczne. Po włączeniu migawka czujnika termowizyjnego zostanie automatycznie zamknięta po wykryciu przez kamerę silnego światła słonecznego.

 1. Tryb “split mode” zmieniony na widok z kamery termowizyjnej i kamery z zoomem

W poprzedniej wersji oprogramowania, tryb split mode był wyświetlany jako widok z kamery termowizyjnej i szerokokątnej. Teraz pokazuje on widok z kamery termowizyjnej i kamery z zoomem, dzięki czemu pozwala na powiększanie i pomniejszanie obrazu.

 1. Dodano tryb scenerii “inspekcja” do kamery termowizyjnej

Tryb scenerii można ustawić jako ręczny, podstawowy i inspekcję. W trybie ręcznym można skonfigurować tryb DDE, kontrast i jasność. W trybie inspekcji parametry te są ustawiane dla scenariuszy inspekcji sieci energetycznej.

 1. Dalmierz laserowy może być teraz wyłączony

W poprzedniej wersji oprogramowania, dalmierz laserowy był zawsze włączony i można było jedynie ustalić, czy odczyt  ma być pokazywany w widoku z kamery aplikacji Pilot. Teraz dzięki wersji oprogramowania sprzętowego U2 dalmierz laserowy może zostać całkowicie wyłączony.

W trybie rozszerzonym jest on zawsze włączony, tak jak w poprzedniej wersji, co jest zalecane w przypadku ogólnych zadań, ponieważ dalmierz laserowy może pomóc w ustawieniu ostrości w aparacie H20, i wspomóc działanie inteligentnych funkcji. W trybie On-Demand dalmierz laserowy jest włączany tylko wtedy, gdy jest potrzebny, co może być użyteczne dla dyskretnych misji, ponieważ dalmierz laserowy jest widoczny przez inne kamery, zwłaszcza w nocy. 

Kontrola lotu

 1. Pozycjonowanie zapasowe za pomocą RTK

Jeśli moduł GPS ulegnie usterce a czujniki wizyjne nie zadziałają, dron automatycznie wykorzysta dane o pozycji pojedynczego punktu z modułu RTK do pozycjonowania, aby uniknąć ryzyka niespodziewanego wejścia w tryb ATTI.

Aby funkcja ta działała, nie jest wymagane połączenie z mobilną stacją/usługą D-RTK 2, ponieważ RTK działa w tym przypadku jako zapasowy GPS.

 1. Lądowanie awaryjne z trzema śmigłami zostało  usprawnione

Poprawiono sterowalność podczas awaryjnego lądowania z trzema śmigłami.

 1. Ulepszono osiągi podczas lotu

Maksymalna prędkość na trybie P, została zwiększona z  3 m/s do 4 m/s

Transmisja wideo, aparatura sterująca i tryb dwuosobowy

 1. Aparatura sterująca wibruje, gdy straci połączenie z RTK/GPS/Systemem wizyjnym

Aparatura zawibruje, gdy sygnał RTK/GPS zostanie utracony lub system wizyjny nie będzie używany podczas lotu.

 1. Potwierdzono kompatybilność z urządzeniami z systemem Android podłączonymi do RC z systemem DJI Pilot

Po podłączeniu urządzenia z systemem Android z uruchomioną aplikacją DJI Pilot do Smart Controller Enterprise, można wykorzystać urządzenie zewnętrzne jako wyświetlacz, a aplikacja Pilot na Smart Controller Enterprise zostanie wyłączona.

Kompatybilne urządzenia: Samsung Galaxy Tab S6, Xiaomi Mi Pad 4, Huawei M3, M4, M6.

Uwaga: DJI Pilot pracujący na urządzeniu zewnętrznym nie obsługuje aktualizacji oprogramowania HMS.

 1. Od teraz zoom może być kontrolowany za pomocą kombinacji przycisku potwierdzającego i prawego pokrętła 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk potwierdzenia, a następnie prawym pokrętłem możesz wyregulować zoom.

 1. Dodana funkcję  sterowania zoomem za pomocą drążka.

Jeśli aparatura sterująca ma tylko sterowanie gimbalem, jeden drążek kontroluje ruchy gimbala, a drugi kontroluje zoom.

 1. Aparatura sterująca bez możliwości sterowania gimbalem, może wyświetlać typ kamery i poziom zoom
 1. Lokalizacja obu aparatur sterujących może zostać ustawiona jako “Home Point”
 1. Dodano funkcje obsługi bit rate dla systemu transmisji obrazu z kamery PSDK.

Planowanie misji 

 1. Dodano funkcje monitorowania punktów orientacyjnych misji

Aparatura sterująca bez możliwości sterowania dronem, może wyświetlać tryb misji oraz obserwować zaplanowane punkty orientacyjne na mapie, dzięki czemu obaj piloci wiedzą jaki jest status misji.

Następne dwa punkty trasy są pokazane jako niebieskie romby na podglądzie z kamery.

Docelowa wysokość punktu trasy i planowana prędkość mogą być pokazane jako niebieskie trójkąty na ekranie informacji o locie na głównym ekranie lotu.

 1. Dodano liniowy tryb planowania misji

Podobnie jak w P4R, DJI Pilot oferuje teraz liniowy tryb planowania misji, pozwala to na stworzenie liniowego obszaru lotu, po ustawieniu przez pilota punktów orientacyjnych, odległości punktu oraz wartości pokrycia terenu.

 1. Zapisywanie plików w osobnym folderze po wykonanej misji

Zdjęcia/wideo zrobione podczas trwania misji automatycznie zapisują się w osobnym folderze na karcie SD. Po zakończonej misji można, zmienić nazwę folderu.

AI Spot-Check

 1. Proces eksportu i importu dokumentów misji został zoptymalizowany
 2. Podczas wykonywania misji AI Spot-Check, kamera serii H20 zostanie automatycznie ustawiona na kamerę z zoomem i tryb AFS

Seria H20 nie będzie reagować na działania użytkownika związane z kamerą podczas misji autonomicznej, aby zapewnić dokładność AI Spot-Check

 1. Proces kadrowania został zoptymalizowany, możesz teraz obracać ramkę, aby dopasować ją do kształtu obiektu

Smart Pin & Track

 1. Rozwiązano problem, który czasami wskazywał dalmierz laserowy  jako N/A
 2. Usprawniono śledzenie pojazdów

W trybie Smart Track, podczas śledzenia samochodu, gdy przejeżdżał inny samochód, czasami śledzenie przeskakiwało przez pomyłkę do inny pojazd. Ten problem został poprawiony w nowym oprogramowaniu.

Rozpoznawanie ciężarówek również zostało poprawione.

 1. Punkt RNG pokazuje teraz również ASL

W wersji U1 pokazywał ALT (wysokość względna do punktu startowego), teraz został zmieniony na ASL (wysokość bezwzględną).

 1. Dodano obsługę edycji współrzędnych GPS na mapie w funkcji PinPoint.

Przejdź do widoku mapy, dotknij Pinezki (lub umieść pinezkę, jeśli jej nie umieszczono), a następnie kliknij przycisk edycji, aby wyświetlić menu współrzędnych GPS.

 1. Dodano funkcję “Lookat” w PinPoint

Po umieszczeniu pinezki na mapie lub za pomocą dalmierza laserowego można zmienić kierunek drona/gimbala, a następnie kliknąć na przycisk “Lookat”, aby skupić ostrość na punkcie pinezki.

Obrót drona/gimbala zależy od trybu gimbala i tego, czy aparatura sterująca ma kontrolę nad dronem. Przycisk Lookat przedstawiony poniżej pojawi się po umieszczeniu pinezki.

Tryb gimbalaAparatura sterująca ma kontrolę nad dronemAkcja
FollowNieGimbal powróci do punktu, w którym została umieszczona pinezka 
FollowTakDron oraz gimbal powrócą do punktu, w którym została umieszczona pinezka
FreeNieGimbal powróci do punktu, w którym została umieszczona pinezka
FreeTakGimbal powróci do punktu, w którym została umieszczona pinezka

Główny podgląd lotu

 1. Wyświetlanie prędkości wznoszenia w widoku FPV w formie pionowego paska

Prędkość wznoszenia będzie wyświetlana jako biały pasek w widoku FPV i widoku z kamery.

 1. Kierunek wiatru zmienił się na kierunek względem drona w PFD

W poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego kierunek wiatru wskazywał bezwzględny kierunek wiatru. W najnowszej wersji została ona zmieniona na kierunek względem ułożenia drona.

Ulepszenia aplikacji Pilot

 1. Dodano informacje dotyczące RTK oraz baterii do listy kontrolnej
 1. Po wyłączeniu trybu dyskretnego, światła pomocnicze powrócą do trybu automatycznego.
 2. Dodano funkcję manualnego włączenia trybu ATTI

Podobnie jak w przypadku serii M2E, w aplikacji Pilot można zmienić konfigurację trybu aparatury sterującej z T/P/S na A/P/S. W konfiguracji A/P/S można przełączyć się do trybu ATTI, jeśli przełącznik zostanie ustawiony w pozycji T.

 1. Dodano funkcję umożliwiającą sprawdzenie statusu oraz aktywację Enterprise Shield 
 1. Wyświetl współrzędne GPS drona na widoku mapy

Możesz kliknąć na ikonę drona, aby  pokazać/ukryć współrzędne GPS

 1. Dodano poradnik dla M300 RTK. Można go znaleźć w aplikacji Pilot.
 1. Dodano funkcje czyszczenia “cache”

Możesz teraz wyczyścić pamięć podręczną aplikacji Pilot w ustawieniach.

 1. Dodano funkcję ustawiania osobno górnych oraz dolnych czujników

Czujniki wizyjne można teraz ustawić oddzielnie.

We wcześniejszych wersjach, nawet jeśli dolny czujnik został wyłączony, dron nadal zatrzymywał się na dystansie hamowania,

Teraz, gdy wyłączy się czujniki, dron nie zatrzyma się nawet, gdy jest blisko ziemi, jednak prędkość nadal będzie się zmniejszać, aby uniknąć gwałtownego uderzenia o podłoże.

 1. Dodano tutorial w formie gifa, pokazujący jak rozłożyć i zabezpieczyć ramiona.

Po podłączeniu M300 RTK, do aplikacji Pilot, tutorial pojawi się by nauczyć użytkowników jak zainstalować poprawnie rozłożyć ramiona.

 1.  Dostosowano funkcję omijania poziomej przeszkody i dodano obsługę czujnika podczerwieni do omijania przeszkód, gdy unikanie przeszkód przez system wizyjny nie powiodło się.

Aktualizacja oprogramowania i modułu konserwacyjnego HMS

 1. Dodano filtr poziomu ważności błędów 
 1. Dokumenty “LOG” są dzielone osobno dla każdego lotu w menu exportu w aparaturze sterującej.
 1. Obsługa uaktualnienia kamer serii H20 z DA2

Zamontuj gimbal H20 na M300 RTK i podłącz go do DA2, a następnie znajdź H20 Series w sekcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 1. Dodano aktualizację sprawności HMS

Wcześniej okno aktualizacji było wyświetlane, gdy zainstalowana bateria miała inną wersję oprogramowania niż dron

Teraz  funkcja ta może być uruchomiona na stronie HMS, aby można było przeprowadzić uaktualnienia wielu akumulatorów na raz.

 1. Zoptymalizowano prędkość pobierania 

Poprawki błędów

 1. Rozwiązano problem polegający na tym, że czas zawisu w akcji punktu orientacyjnego nie może osiągnąć 30 sekund.

Wcześniej występował błąd polegający na tym, że czas zawisu nie mógł przekroczyć 25 sekund, teraz może sięgać nawet 30 sekund.

 1. Usunięto błąd, który mógł spowodować trzęsienie się drona podczas lotu do pierwszego punktu.
 2. Naprawiono błąd polegający na tym, że po utworzeniu misji nie była ona wyświetlana w bibliotece misji.
 3. Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre fragmenty aplikacji nie były w języku angielskim
 4. Różne inne problemy i błędy zostały naprawione.

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]