Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Analiza nowych europejskich przepisów dotyczących dronów i zgodność produktów DJI

W poniższym artykule przyjrzymy się nowym europejskim zasadom korzystania z dronów i odpowiemy na pytanie, jaki będą miały one wpływ na użytkowników platform przemysłowych i ich działalność.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ustanowiła nowe, ujednolicone prawo dronowe, które 31.12.2020 zacznie obowiązywać na terenie 27 państw członkowskich UE, a także w Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i na Islandii.

Z jednej strony, jak wyjaśnia EASA, krok ten stanowi bezprecedensowy kamień milowy na drodze do “rozwiązania problemów społecznych związanych z technologią dronów”. Z drugiej jednak może budzić sporo wątpliwości i pytań dotyczących ewentualnych przeszkód dla indywidualnych operatorów oraz przedsiębiorstw korzystających z produktów DJI.

W czasie ostatniego webinaru DJI zwrócił uwagę na niektóre konsekwencje zharmonizowanych przepisów dla swoich klientów. Z kolei EASA opublikowała szczegółowe FAQ dotyczące kategorii otwartej i szczególnej, a także harmonogramu wprowadzania nadchodzących zmian.

NOWE EUROPEJSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE DRONÓW:
ZROZUMIENIE NADCHODZĄCYCH ZMIAN I ICH KONSEKWENCJE

Wciąż mogą jednak pojawiać się pewne wątpliwości związane z aktualnym stanem zgodności dronów DJI, jak również niepewność co do jasnych korzyści wynikających z wprowadzenia ujednoliconego prawa zamiast istniejących obecnie rozwiązań. Wszystkie te kwestie spróbujemy wyjaśnić w niniejszym artykule.

Zgodność produktów DJI z nowym prawem europejskim

Strach jest jedną z najbardziej naturalnych reakcji na zmiany. To całkowicie zrozumiałe, że użytkownicy produktów DJI enterprise, szczególnie w sektorach krytycznych, takich jak bezpieczeństwo publiczne, energetyka czy budownictwo, są zaniepokojeni nowymi wymaganiami i obawiają się, czy zdołają je spełnić w odpowiednim czasie, aby bez przeszkód kontynuować działalność.

Przez ostatnie lata technologia bezzałogowych statków powietrznych prężnie rozwijała się pod przewodnictwem DJI  i znacznie wyprzedzała istniejące regulacje prawne. Nasz europejski zespół do spraw polityki ściśle współpracował z ustawodawcami z Europy, aby nieprzerwanie informować, aktualizować, a także edukować na temat coraz większych zalet i bezpieczeństwa technologii dronów.

Christian Struwe decoding EASA

Osiągnięcie równowagi między potrzebą ujednolicenia przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania bezzałogowych statków powietrznych a umożliwieniem naszym klientom swobodnego korzystania z ich rosnącego potencjału zawsze było priorytetem dla DJI w Europie – mówi Christian Struwe, dyrektor ds. polityki publicznej DJI, EMEA.

Bezpośrednim rezultatem podejścia opartego na współpracy między DJI jako liderem rynku a EASA jest fakt, że użytkownicy dronów DJI w styczniu 2021 nadal będą mogli swobodnie latać, jako że produkty te są już zgodne z nowymi europejskimi regulacjami prawnymi.

Dzięki ciągłemu dialogowi z europejskimi ustawodawcami zespół badawczo-rozwojowy DJI może też w pełni angażować się w rozwiązywanie wszelkich możliwych problemów czy wątpliwości, które pojawiają się wśród klientów w związku z wprowadzeniem nowych przepisów.

Usprawnianie procesów oceny ryzyka w określonych sytuacjach (SORA)

Nie bez powodu użytkownicy dronów przemysłowych obawiają się ewentualnej konieczności dostosowania się do nowych procesów autoryzacji dla operacji krytycznych. Problem ten może wydawać się poważny na przykład w Szwecji, gdzie przepisy były do tej pory znacznie mniej restrykcyjne niż w innych państwach. Nie musi to jednak oznaczać, że nowy proces okaże się bardziej złożony – tak naprawdę zostanie on usprawniony.

W rzeczywistości brak ujednoliconych przepisów sprawiał, że w DJI napotykaliśmy większe trudności w proponowaniu zunifikowanych rozwiązań problemów naszych klientów. Znalezienie wspólnego gruntu dla procesów SORA to dla nas spore, długo oczekiwane osiągnięcie. Umożliwia ono ostateczne usprawnienie niejednorodnych do tej pory procesów uzyskiwania pozwoleń na loty i zezwoleń na operacje w podobnych sytuacjach na terenie wielu państw.

Latanie dronami DJI bez etykiet identyfikacyjnych CE

Przejrzystość jest kluczowa. Ogólna dezorientacja związana z oznaczeniami CE (drony DJI są już z nimi zgodne) oraz nowe wymagane etykiety CE odnoszące się do klasy, w której dron może latać w kategorii otwartej, mogą utrudniać konsumentom enterprise dalsze działanie w 2021 roku.

Ta kwestia została szczegółowo poruszona przez EASA w odniesieniu do artykułu 22 regulacji UE 2019/947, gdzie wyraźnie napisano, że istnieje okres przejściowy dla dronów bez etykiet identyfikacyjnych klasy CE, aby nadal mogły latać w limitowanej kategorii otwartej.

Co więcej, produkty DJI spełniają wszystkie warunki zgodności, w tym odpowiednich dyrektyw UE CE. To oznacza, że nie będą konieczne szeroko zakrojone interwencje, takie jak na przykład modyfikacje produktów.

Wymierne korzyści z ujednolicenia przepisów prawa dronowego dla konsumentów DJI

Za każdym wyzwaniem zawsze stoi jakaś szansa. W tym przypadku ujednolicone prawo dotyczące bezzałogowców na terenie UE otwiera nowe możliwości dla konsumentów DJI rozważających rozszerzenie działalności na inne kraje Europy.

Dla przedsiębiorstw nie tylko oznacza to, że drony DJI nadal będą mogły swobodnie latać w styczniu 2021, ale też, że możliwe będzie bezproblemowe przenoszenie lokalnej działalności do innych krajów w podobnych scenariuszach bez konieczności przechodzenia nowych procesów rejestracji, treningu i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza ze względu na fakt, że rutynowe loty poza zasięgiem wzroku (BVLOS) stają się normą nawet w standardowych scenariuszach, gdzie jeszcze do niedawna stanowiły raczej wyjątek. Co więcej, jako że różnica między hobbystami a użytkownikami komercyjnymi zanika w świetle nowych przepisów, można przeprowadzać więcej operacji o charakterze zarobkowym w kategorii otwartej bez zezwolenia.

Właśnie nadszedł ten czas. DJI nieustannie angażuje się w pomoc konsumentom, aby pomóc im myśleć globalnie, rozwijać działalność i przekraczać kolejne granice. Jeśli rozważasz stworzenie lub rozszerzenie swojego programu bezzałogowych statków powietrznych z pomocą naszej firmy, zapoznaj się z poniższymi programami działań:

Wprowadzenie ujednoliconego prawa dotyczącego dronów w Europie to doniosłe osiągnięcie dla całej branży.

FAQ

P: O co chodzi z oznaczeniami CE?

Nadchodzące przepisy europejskie wymagają, aby drony uzyskały nowe oznaczenia identyfikacyjne klasy CE oparte na zróżnicowanych obowiązkowych wymaganiach bezpieczeństwa jako dodatek do już istniejących oznaczeń CE. Nowe europejskie standardy zgodności z przepisami są przygotowywane przy aktywnym udziale DJI, ale jeszcze nie zostały ukończone.

Nowe prawo UE wyróżnia 3 kategorie: niskiego ryzyka (kategoria OTWARTA), zwiększonego ryzyka (kategoria SZCZEGÓLNA) oraz wysokiego ryzyka (kategoria CERTYFIKOWANA). Produkty konsumenckie DJI są najczęściej używane w kategorii otwartej, w której wymagane jest wybrane oznaczenie klasy CE od  C0 do C4.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem UE każdy produkt bez etykiety identyfikacyjnej CE może być nadal stosowany w ograniczonej kategorii otwartej. Ta konkretna kwestia została poruszona przez EASA – wyraźnie zaznaczono, że istnieje okres przejściowy dla dronów pozbawionych etykiety CE, aby mogły nadal latać w tak zwanej „ograniczonej” otwartej kategorii (https://www.easa.europa.eu/faq/116508). Zachęcamy użytkowników, aby oszacowali, do której kategorii należy ich dron oraz zamierzony lot, aby przestrzegać powiązanych z nią przepisów i rozporządzeń.

P: Kiedy nowe przepisy związane z oznaczeniami CE wejdą w życie?

31.12.2020.

P: Co się stanie, jeśli nie będę mieć etykiety identyfikacyjnej klasy CE po 31.12.2020?

Każdy produkt bez oznaczenia CE może być wciąż używany w otwartej kategorii do 31.12.2022, ale z pewnymi ograniczeniami. Można też stosować go po upływie okresu przejściowego (od 2022 roku, ale tylko w najbardziej restrykcyjnej kategorii A3).

Więcej informacji związanych z prawem korzystania z dronów bez etykiety CE w ograniczonej kategorii otwartej znajdziesz w FAQ EASA:  https://www.easa.europa.eu/faq/116508.

P: W jaki sposób DJI zastosuje nowe ramy prawne do swoich już istniejących oraz nowych produktów?

Wspomniane standardy nie są jeszcze gotowe, choć trwa proces ich opracowywania przy aktywnym udziale DJI. Kiedy będą już przygotowane, będziemy pracować nad zapewnieniem zgodności odpowiednich produktów z ich wymogami.

P: Skąd DJI wie, czy określone produkty są zgodne z nowymi przepisami?

Aby przeprowadzić wstępną ocenę tego, co musi zostać zrobione z naszej strony, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Inspekcji Technicznej TÜV Rheinland, które świadczy usługi certyfikacji produktów dla różnych przemysłowych zastosowań.

Nie zostało ono jeszcze uznane za ostateczną jednostkę dla końcowego potwierdzania oznaczeń CE. Wciąż musimy podjąć decyzję, z usług której jednostki notyfikowanej skorzystamy.

P: Czy obecnie dostępne na rynku drony mogą otrzymać wsteczne oznaczenia CE?

Mimo że nie jest możliwe oznaczenie wsteczne obecnie dostępnych na rynku dronów, mogą one przejść przez proces weryfikujący ich zgodność z nowymi wymogami, w wyniku którego mogą zostać prawnie uznane za „nowy” produkt. Rozważamy tę możliwość dla już istniejących urządzeń. Wszystkie drony DJI mogą być używane w ograniczonej kategorii otwartej z zachowaniem określonych restrykcji do 31.12.2022, a nawet jeszcze dłużej.

Więcej informacji związanych z prawem do latania dronami bez etykiety CE w ograniczonej kategorii otwartej znajdziesz w FAQ EASA:  https://www.easa.europa.eu/faq/116508.

DJI współpracuje obecnie z organami branżowymi, regulacyjnymi oraz władzami, aby pomóc w kształtowaniu europejskich norm, na których opierają się oznaczenia CE oraz procesu zgodności dla tego rozporządzenia.

P: Jak mogę się dowiedzieć, czy mój dron będzie mógł otrzymać etykietę identyfikacyjną CE ze wsparciem wstecznym?

Kiedy odpowiednie normy zostaną już potwierdzone przez autorytety prawne i jednostki notyfikowane, opublikujemy na naszej stronie wykaz produktów, które zostaną uwzględnione w nadawaniu etykiet identyfikacyjnych CE ze wsparciem wstecznym.

P: W jaki sposób mogę uzyskać etykietę CE ze wsparciem wstecznym dla mojego drona?

W przypadku potwierdzonych produktów wymagana będzie aktualizacja sprzętowa lub programowa (ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta!). Obowiązkowe będzie przeprowadzenie jej przez DJI lub określonego autoryzowanego dealera. Jeszcze nie wiadomo, czy konsumenci będą mogli zaktualizować sprzęt samodzielnie – jeśli tak będzie, producent być może będzie musiał przeprowadzić kontrolowany proces weryfikacji przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną.

P: Czy mogę nadal używać drona, jeśli nie otrzyma on etykiety CE ze wsparciem wstecznym?
Planowany jest okres przejściowy. Każdy produkt beż etykiety CE może być wciąż używany do 31.12.2022, choć z pewnymi ograniczeniami. Z takiego drona możesz korzystać również po tym czasie (tylko w najbardziej restrykcyjnej kategorii A3).

Więcej informacji związanych z prawem do latania dronami bez etykiety CE w ograniczonej kategorii otwartej znajdziesz w FAQ EASA:  https://www.easa.europa.eu/faq/116508.

P: Czy etykieta CE jest potrzebna, aby można było wykorzystywać drona do celów komercyjnych?

Nowe regulacje UE nie rozróżniają użytku prywatnego od komercyjnego w kategorii otwartej. Drony bez etykiety identyfikacyjnej CE mogą być nadal stosowane komercyjnie do 31.12.2022, ale z zachowaniem pewnych ograniczeń (sprawdź szczegóły w poniższym arkuszu). Mogą być również używane po upływie okresu przejściowego (po 2022 roku, tylko w najbardziej restrykcyjnej kategorii A3).


Więcej informacji związanych z prawem do latania dronami bez etykiety CE w ograniczonej kategorii otwartej znajdziesz w FAQ EASA:  https://www.easa.europa.eu/faq/116508.

P: Skąd mogę wiedzieć, czy drony, które posiadam, będą mogły otrzymać etykietę identyfikacyjną CE ze wsparciem wstecznym?

Kiedy nowe standardy zostaną zatwierdzone przez podmioty ustawodawcze i jednostki notyfikowane, powiadomimy Cię, które produkty będą uwzględniane w nadawaniu etykiety CE ze wsparciem wstecznym.

P: W jaki sposób mogę uzyskać etykietę CE ze wsparciem wstecznym dla dronów, które posiadam?

W przypadku potwierdzonych produktów wymagana będzie aktualizacja sprzętowa lub programowa (ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta!). Obowiązkowe będzie przeprowadzenie jej przez DJI lub określonego autoryzowanego dealera. Jeszcze nie wiadomo, czy konsumenci będą mogli zaktualizować sprzęt samodzielnie – jeśli tak będzie, producent być może będzie musiał przeprowadzić kontrolowany proces weryfikacji przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną. W odpowiednim czasie poinformujemy Cię, jak ten proces będzie wyglądać w praktyce.

P: Czy nie będę mieć możliwości sprzedaży dronów, które posiadam, jeśli nie otrzymają one etykiety CE?

Każdy dron DJI na rynku jest już zgodny z istniejącymi dyrektywami UE dotyczącymi oznaczeń CE. Dzięki temu może zostać sprzedany na rynku europejskim nawet po terminie 31.12.2022. W przypadku dronów konsumenckich, których dotyczą nowe wymagania związane z oznaczeniami CE, planowany jest okres przejściowy. Konsumenckie drony DJI bez etykiet CE nadal mogą zostać sprzedane na rynku europejskim po 31.12.2022, choć z zachowaniem pewnych ograniczeń. Ograniczenia te są jednak niewielkie i prawdopodobnie nie będą powstrzymywać konsumentów od zakupu.

Więcej informacji związanych z prawem do latania dronami bez etykiety CE w ograniczonej kategorii otwartej znajdziesz w FAQ EASA:  https://www.easa.europa.eu/faq/116508.

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]

Dopasuj rozwiązanie DJI

DO SWOICH POTRZEB

Przetestuj produkty DJI w Twojej firmie, umów się na spotkanie ze specjalistami Enterprise i zobacz na żywo, jak DJI może usprawnić Twoją pracę.