Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

DJI Mavic 2 Enterprise Dual w walce z Koronawirusem- Wskazówki

DJI Mavic 2 Enterprise Dual w walce z Koronawirusem

Mavic 2 Enterprise Dual (M2E Dual), wiodąca kompaktowa platforma przemysłowa DJI, wyposażona jest w podwójny system wizyjny RGB i termowizję. Pomimo tego, że został przeznaczony głównie dla służb bezpieczeństwa publicznego i inspekcji termowizyjnych, DJI ma nadzieję, że M2E Dual będzie w stanie pomóc w walce z epidemią 2019-nCOV (potocznie zwanego koronawirusem) przy zastosowaniu nietypowego rodzaju kalibracji. Dzięki temu nowatorskiemu podejściu będziemy w stanie mierzyć temperaturę ciała z bezpiecznej odległości, co w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiaru temperatury nie wymaga kontaktu z potencjalnym zarażonym.

By to rozwiązanie działało, DJI opracowało na potrzeby walki z koronawirusem specjalną ramkę, wykonaną w technologii druku 3D, którą mocujemy na kamerze M2E Dual. Dzięki zastosowaniu takiej kalibracji, ograniczamy wpływ zakłóceń w pasmach podczerwieni poprzez umieszczenie w polu widzenia sensora stałego punktu odniesienia. Dzięki temu punktowi odniesienia, użytkownik może skalibrować kamerę w oparciu o pomiar z tradycyjnego termometru na podczerwień. Po przetestowaniu i ocenie wyników, okazało się, że będziemy w stanie uzyskać pomiary z dokładnością sięgającą ±0.5 ℃ bez zakłóceń od światła słonecznego.

DJI uważa, że rozwiązanie to może być z sukcesem stosowane do pomiarów temperatury ciała w sposób szybki, łatwy i przede wszystkim bezpieczny dla personelu medycznego. Pomimo tego, że proces kalibracji pozwala uzyskać relatywnie dokładny odczyt, należy pamiętać, że rozwiązanie to nie powinno być traktowane jako profesjonalne “narzędzie” do zastosowania w medycynie i ratownictwie. Pomiar uzyskany za pomocą drona powinien mieć charakter jedynie orientacyjny i nie powinien być podstawą do stawiania medycznej diagnozy na obecność koronawirusa.

Przygotowania przed badaniem

Wymagany osprzęt:

 1. Dron M2E Dual (rekomendujemy latanie w osłonach na śmigłach, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo wykonywanego lotu)
 2. Aparatura (standardowa, bądź Smart Controller)
 3. Ramka kalibracyjna (lub jakiekolwiek mocowanie, które pozwala zamontować patyczek pomiarowy na kamerze) [Ilustracja 1] Pobierz plik .stl do druku 3D
 4. Patyczek z bawełnianą główką (patyczek zrobiono z drewna, średnica 2.2-2.5 mm i długość 7-10 cm) [Ilustracja 2]
 5. Tradycyjny termometr na podczerwień
ramka kalibracyna do drona do badania temperatury (koronawirus)
Ilustracja 1
Ilustracja 2

Niezbędne oprogramowanie i aplikacja

 1. M2E Dual (Mavic 2 Enterprise Dual), wersja oprogramowania V01.01.0640. (najnowsza oficjalna wersja oprogramowania)
 2. Aparatura standardowa (V01.01.0410); Smart controller (V01.00.0650) (najnowsza oficjalna wersja oprogramowania)
 3. DJI Pilot APP dla systemu Android (Wersja v1.7.6) [Kliknij aby pobrać plik instalacyjny]

Wszystkie informacje na temat poprzednich wersji mogą być sprawdzone w aplikacji DJI Pilot tak jak na grafice poniżej.

DJI Pilot

Proces przeprowadzania pomiaru

1. Instalacja ramki do kalibracji

1.Załóż ramkę do kalibracji na kamerze

M2Enterprise Dual w walce z koronawirusem

2.Włącz drona, przeprowadź kalibrację gimbala, włóż patyczek z bawełną do owalnego otworu w ramce i upewnij się, że nie wypadnie. Jeśli leży zbyt luźno, obklej patyczek taśmą klejącą, aby uzyskać odpowiednią średnicę.

badanie temepratury za pomocną drona (koronawirus)

* Wkładając wacik, postaw drona na stabilnym podłożu. Wkładając patyczek do ramki kalibracyjnej zrób to sprawnie i szybko, by uniknąć przeciążenia gimbala, co może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli pojawi się komunikat o przeciążeniu silników gimbala, zrestartuj drona. 

* Podczas zakładania patyczka unikaj dotykania końcówki owiniętej bawełną, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na dokładność późniejszego pomiaru.

2. Sprawdź ustawienia kamery i przygotuj drona

1.Włącz aplikację DJI Pilot i sprawdź jej ustawienia zgodnie z poniższymi zrzutami ekranu

 • Wyłącz tryb wyświetlania “MSX Display Mode” i wyświetlaj jedynie obraz podczerwony
badanie temperatury za pomocą drona DJI - Kronawirus
 • Ustaw Gain mode na “High gain mode”
 • Włącz opcję “Auto FCC”
badanie temperatury za pomocą drona
 • Wyłącz izotermy
mavic 2 eneterprise w trakcie badania temperatury

2. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie od jakiegoś czasu, dron musi zostać podgrzany przez trochę ponad 3 minuty. Jeśli został włączony od razu po wymianie akumulatora, nie ma konieczności podgrzewania i dron może być używany bez zwłoki.

3. Kalibracja pomiaru

 1. Uruchom silniki i wystartuj, Wykonaj zawis na otwartej przestrzeni na wysokości 1.5-2 metrów nad ziemią. Dron powinien mieć ustawiony tryb “T” by zwiększyć jego stabilność.
 2. Kliknij przycisk “calibration” w górnym lewym rogu ekranu by wykonać kalibrację.
kalibracja drona

3. Kliknij palcem na końcówkę patyczka na ekranie pokazującym obraz termowizyjny, aplikacja automatycznie zmierzy temperaturę, następnie kliknij “Next step”.

kalibracaja drona DJI
kalibracaja Mavic 2 Enterprise Dual

4. Kalibracja pomiaru temperatury ciała: Obiekt testowy powinien ustawić się 2-3 metry od kamery drona z odkrytym czołem. Operator powinien zaznaczyć czoło na ekranie i system automatycznie zmierzy temperaturę. Kliknij przycisk “Next step”

pomiar temperatury ciała - Koronawirus
pomiar temperatury ciała -mavic 2 enterprise Dual
pomiar temperatury ciała krok 3

5. Temperatura czoła obiektu badanego powinna zostać zbadana w podobny sposób kilkukrotnie, przy użyciu tradycyjnego termometru na podczerwień, by zmaksymalizować dokładność pomiaru. Wprowadź wartości uzyskane za pomocą termometru na podczerwień w aplikacji DJI Pilot jako punkt odniesienia, następnie naciśnij przycisk “Calibrate”, by zakończyć proces kalibracji.

mierzenie temperatury w Mavic 2 Enterprise Dual
drony a koronawirus

6. Gdy powyższa kalibracja została zakończona, dokonaj ostatniego pomiaru nieruchomego obiektu dla weryfikacji. Jeśli pomiar temperatury ciała wyświetlany w aplikacji DJI Pilot jest spójny i odpowiadający pomiarowi poprzedniemu badaniu wykonanego za pomocą tradycyjnego termometru na podczerwień, kalibracja została wykonana prawidłowo. Teraz możesz wykorzystywać zmodyfikowanego M2E Duala do mierzenia temperatury ciała. Jeśli podejrzewasz, że pomiar temperatury jest niedokładny, przy kolejnym pomiarze kliknij przycisk “Temperature Measurement Calibration” w górnym lewym rogu wyświetlacza w celu przekalibrowania.

7. Ważne informacje:

 • Bawełniana końcówka musi pozostawać sucha. Zaleca się przechowywanie ich w szczelnych workach.
 • Jeśli nie widzisz wyraźnie na ekranie bawełnianej końcówki w trakcie kalibracji, zmień paletę kolorów, lub włącz na chwilę opcję izoterm.
 • Mierząc temperaturę bawełnianej końcówki i czoła ludzi za pomocą aplikacji DJI Pilot, możesz kliknąć na ekranie kilka razy do momentu, aż określisz odpowiednią pozycję. Odczekaj około 5 sekund, wtedy temperatura zostanie zmierzona.

4. Pomiar temperatury ciała

Po przeprowadzeniu kalibracji, można wykonywać pomiary temperatury ciała w następujący sposób:

1. Pomiar temperatury ciała może być wykonywany zarówno punktowo jak i w obszarze.

2. W trybie pomiaru w obszarze, zaznacz czoło obiektu badanego na ekranie i wybierz najwyższą temperaturę jako temperaturę czoła

pomiar punktowy temperatury

3. Przy pomiarze punktowym, można ustawić kilka punktów pomiarowych, by upewnić się, że określono punkt pomiaru na czole.

badanie temperatury ciała za pomocą drona

4. Przy pomiarze punktowym, zaleca się utrzymywać dystans od czoła obiektu wynoszący 2-3 metry. Przy pomiarze obszarowym, dystans może zostać zwiększony.

Uwaga

 • Jeśli M2E Dual, przemieszcza się ze środowiska o niskiej temperaturze, do środowiska o wysokiej temperaturze (np z pomieszczenia klimatyzowanego na zewnątrz), wyniki pomiaru mogą być wysokie. Dlatego rekomendujemy kalibrację w środowisku, w którym będą wykonywane pomiary.
 • Jeśli M2E Dual jest cały czas narażony na działanie promieni słonecznych, wyniki pomiarów mogą być wysokie, ponieważ sensor pochłania ciepło i promienie słoneczne, dlatego też zalecamy unikać dostępu dużej ilości światła słonecznego do drona.

Jeśli pomiar jest zbyt niski, polecamy sprawdzić czy nie wystąpił jeden z poniższych problemów:

 • Jeśli obiekt, który zamierzamy zbadać niedawno ćwiczył lub pocił się, temperatura skóry będzie niższa. Zaleca się odczekanie 30 minut przed wykonaniem pomiaru. 
 • Jeśli osoba dopiero weszła do ciepłego pomieszczenia w chłodny dzień, poczekaj aż czoło się ogrzeje.
 • Sprawdź jaki obszar został zmierzonym, możliwym jest, że punkt pomiarowy nie został ustawiony na czole obiektu.
 • Gdy M2E Dual przemieszcza się ze środowiska o wysokiej temperaturze do środowiska o niskiej temperaturze, wynik pomiaru może być niski, dlatego należy przekalibrować kamerę w środowisku, w którym będzie wykonywana operacja.
 • Gdy M2E Dual znajduje się w wietrznym środowisku o dużej wysokości n.p.m, temperatura bawełnianego wacika może się bardzo różnić. Dlatego zalecamy rekalibrację w tym środowisku.

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]