Zenmuse H20 Series

Zenmuse H20 Series​ FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Istnieją 2 modele serii H20. Zenmuse H20 (3 sensory: kamera szerokokątna, kamera z zoomem, dalmierz laserowy) oraz Zenmuse H20T (4 sensory: kamera szerokokątna, kamera z zoomem, dalmierz laserowy, kamera termowizyjna)
W warunkach laboratoryjnych, kamery Zenmuse H20 mają poziom ochrony IP 44 zgodnie z normą IEC60529. Stopień ochrony nie jest ciągły i z czasem ulega osłabieniu. Upewniaj się, czy port gimbala i złącze w dronie są suche i czyste przed podłączeniem gimbala Przed użyciem upewnij się, że gimbal został prawidłowo zamocowany do platformy oraz czy slot karty pamięci jest czysty, zaś osłona karty pamięci zamknięta. Przed otwarciem slotu karty pamięci, przetrzyj powierzchnię gimbala.
Kamera termowizyjna:R-JPEG, 640×512 px Kamera o szerokim kącie: JPEG, 5184×3888 px Kamera z zoomem: JPEG, 5184×3888 px
Kamera termowizyjna: 640×[email protected] Kamera o szerokim kącie: 1920×[email protected] Kamera z zoomem: 3840×[email protected] / 1920×[email protected]
23x hybrydowy zoom optyczny, 200x maksymalny zoom (z cyfrowym)
Im większe przybliżenie, tym większa odległość minimalna ostrzenia. 1x-2.8x, minimalna odległość ostrzenia wynosi 1m. 2.9x-3.9x, minimalna odległość ostrzenia wynosi 2m. 4x-4.6x, minimalna odległość ostrzenia wynosi 3m. 4.7x-14.2x, minimalna odległość ostrzenia wynosi 5m. 14.3x-200x, minimalna odległość ostrzenia wynosi 8m. Jeśli obiekt znajduje się poniżej minimalnej odległości ostrzenia, kamera nie będzie w stanie skupić się na obiekcie. Na przykład- jeśli dron znajduje się 5 metrów od słupa napięcia, kamera nie będzie w stanie wyostrzyć na zbliżeniu większym niż 14.2x.

Dalmierze laserowe dokonują pomiaru odległości przy pomocy wiązki światła, która pokonuje daną odległość w określonym czasie. Ich dokładność może zostać zaburzona w środowisku, w którym zmienia się czas lotu wiązki światła. Pomiar może zostać zaburzony kiedy wiązka przelatuje przez dym, deszcz, śnieg, pył, mgłę. W przypadku pomiaru odległości do obiektu szklanego lub o przezroczystych elementach: Jeśli powierzchnia szklana znajduje w znacznej odległości, zostanie zmierzona odległość do szkła (nie do obiektu za nim) Szkło może odbijać wiązkę światła i pomiar może wskazywać odległość innych obiektów. Jeśli powierzchnia szklana jest bardzo gładka lub zbyt blisko, wiązka światła przeniknie na drugą stroną i zmierzy odległość do obiektu za nią, lecz zasięg wykrywania ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

Dokładność wynosi ±2 °C lub ±2%, zależnie, która wartość jest wyższa. (Mierzone przy 25°C w bezwietrznym laboratorium, 5 metrów od czarnego obiektu). Uwaga: Czarne powierzchnie mają różne poziomy emisyjności, powyższy pomiar został wykonany na konkretnym obiekcie jedynie dla odniesienia.
Refleksyjnośc obiektów: błyszczące, metalowe obiekty wysokiej odbijalności świetlnej skutkują niższą dokładnością i zaniżonymi pomiarami temperatur. Temperatura otoczenia: słoneczny dzień będzie miał mniejszy wpływ na dokładność pomiaru niż zachmurzenie. Temperatura powietrza i wilgotność: Im wyższa temperatura i wilgotność, tym większy wpływ na wynik pomiarów możemy uzyskać, przy zmniejszonej dokładności. Odległość pomiędzy kamerą a obiektem: Im dalej znajduje się obiekt, tym mniejsza dokładność pomiaru temperatury
Tryb High gain: pomiar w mniejszym zakresie temperatur w wysokiej jakości. Zakres pomiaru to od is -40 °C td 150 °C. Tryb Low gain: pomiar większego zakresu temperatur ale o mniejszej dokładności. Zakres pomiaru od -40 °C do 550 °C.
Tak. Posiada zoom cyfrowy o wartościach 2x,4x oraz 8x.
Kalibracja FFC służy do optymalizacji jakości obrazu termowizyjnego, by zmiany temperatur były lepiej widoczne. Można ręcznie skalibrować kamerę wyłączając opcję automatycznej kalibracji FFC w ustawieniach.
Istnieją dwa sposoby: Pomiar punktowy, do pomiaru pojedynczego punktu lub obiektu, Pomiar obszarowy dla określenia różnic temperatury na danej powierzchni.
Zenmuse H20T występuje tylko w jednym modelu. Kamera termowizyjna posiada ogniskową 13.5mm (F1.0). Ekwiwalent ogniskowej to 58 mm, Kąt widzenia kamery to 40.6°.
Możesz korzystać z oprogramowania DJI Thermal Analysis Tool. Do pobrania ze strony: https://www.dji.com/pl/zenmuse-h20-series/downloads
Kamery serii H20 zostały zaprojektowane w ten sposób, by wilgoć nie dochodziła do układu optycznego. Jeśli jednak wilgotność jest zbyt wysoka, lub gdy kamera jest narażona na długotrwałe działanie deszczu, para wodna może przedostać się przez uszczelnienia. Po włączeniu, kamera będzie się nagrzewać i cząstki wody pod wpływem parowania mogą osiadać na obiektywie. Najlepszym sposobem na pozbycie się pary wodnej jest zostawienie włączonego urządzenia i odczekanie aż para wodna wyparuje. Zalecamy przechowywanie urządzenia w dedykowanym opakowaniu/ walizce, w chłodnym i suchym miejscu o wilgotności na poziomie mniejszym niż 40%.
Specjalny materiał zapobiegający parowaniu jest dodawany pomiędzy soczewkę a szkło ochronne. Ma to na celu zapobiegnięcie skraplaniu się wody na szkle obiektywu. Warstwa może jednak nasycić się wilgocią, jeśli przechowujemy kamerę w nieodpowiedni sposób, lub gdy włożymy mokrą kamerę do pudełka. W efekcie przy uruchomieniu kamery obiektyw nam zaparuje. Należy wtedy poczekać przy włączonej kamerze aż woda wyparuje, lub pomóc sobie suszarką do włosów. Ponownie zalecamy przetarcie kamery do sucha przed włożeniem do pudełka oraz przechowywanie jej w dedykowanym opakowaniu/walizce w chłodnym i suchym miejscu o wilgotności na poziomie mniejszym niż 40%.
W trybie nocnym kamera włącza filtr podczerwieni i dopasowuje parametry ekspozycji, by zoptymalizować obraz w warunkach o słabym oświetleniu.
W aplikacji DJI Pilot, przeciągając palcem po pewnym obszarze w podglądzie z kamery o szerokim kącie, zostanie wykonane zdjęcie przy pomocy szerokiego obiektywu. Gimbal będzie poruszał się automatycznie wykonując kolejne zdjęcia zaznaczonego obszaru w rozdzielczości 20 MP, używając kamery z zoomem na wybranym poziomie zbliżenia. Wszystkie zdjęcia będą przechowywane w podfolderze na karcie SD, tworząc plik HTML umożliwiający otwarcie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości w przeglądarce internetowej.
128 GB. Zalecamy kart z UHS-I z klasą szybkości 3.
Obecnie, seria Zenmuse H20 wspiera jedynie wersję DJI Pilot na Androida.
Tak, lecz musisz wykonać aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania.
Tak. Jednak musisz wykonać aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania.
Kamery serii Zenmuse H20 są kompatybilne jedynie z Matrice 300 RTK. Wymagana jest aktualizacja drona i aparatury do najnowszej wersji oprogramowania.
Kamery z serii Zenmuse H20 mogą zostać podłączone do każdego z trzech portów M300 RTK.
Przed rozpoczęciem aktualizacji, upewnij się, że dron jest wyłączony, kamera jest przymocowana bezpiecznie do drona, karta Micro SD ma wystarczająco dużo wolnego miejsca, a akumulatory są naładowane. Wejdź na oficjalną stronę DJI, w zakładkę “Downloads” przy produkcie Zenmuse H20 Ściągnij najnowsze oprogramowanie na komputer. Przenieś ściągniętą paczkę z oprogramowaniem na kartę Micro SD. Zainstaluj kartę Micro SD w slocie na kartę wewnątrz kamery. Włącz drona. Kamera zacznie inicjalizację i automatycznie rozpocznie proces aktualizacji. Sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o statusie aktualizacji. Zrestartuj platformę i aparaturę po przeprowadzeniu aktualizacji. Sygnały w trakcie aktualizacji: 4 krótkie piknięcia… nowa aktualizacja została wykryta, gotowa do aktualizacji. 2 długie piknięcia… w trakcie aktualizacji, nie przerywaj. 1 długie piknięcie a następnie 2 krótkie… aktualizacja przeprowadzona pomyślnie. Cykliczne długie pikanie… aktualizacja nie powiodła się, spróbuj ponownie lub skontaktuj się z supportem DJI. UWAGA: Przechowuj na karcie pamięci tylko jedną wersję oprogramowania. Wiele wersji oprogramowania na karcie pamięci skutkować będzie niepowodzeniem aktualizacji. W trakcie procesu aktualizacji, sygnał dźwiękowy informujący o statusie może na dłuższą chwilę zniknąć. Bądź cierpliwy i nie przerywaj procesu. Upewnij się, że sygnał dźwiękowy to 2 krótkie piknięcia następujące po 1 dłuższym. Wskazywać to będzie na sukces aktualizacji. Nie wyłączaj drona ani nie odłączaj kamery w trakcie aktualizacji.Może to uszkodzić kamerę.
Nie kieruj kamery w silne źródła energii takie jak słońce, lawa lub promień laserowy. Temperatura badanych obiektów nie powinna przekraczać 800 °C, ponieważ można nieodwracalnie uszkodzić sensor. Nie zostawiaj kamery na otwartym słońcu, przy grzejnikach, w miejscach bez przepływu powietrza. Nie wyłączaj kamery zbyt szybko po wyłączeniu. Zaleca się odczekanie minimum 30 sekund między wyłączeniem a ponownym włączeniem. Inaczej można uszkodzić układy scalone wewnątrz kamery. Nie wyciągaj karty pamięci w trakcie pracy urządzenia. Nie dotykaj obiektywów kamery, nie przykładaj do nich twardych obiektów. Zarysowania znacząco wpływają na jakość obrazu i dokładność pomiaru. Do czyszczenia używaj jedynie suchych, miękkich ścierek przeznaczonych do czyszczenia optyki. Nie korzystaj ze środków na bazie alkoholu. Przechowuj kamerę w dedykowanym opakowaniu lub walizce.
Kamery serii Zenmuse H20 zapewniają bardzo dokładny wgląd w różnych sytuacjach. Znajdują swoje zastosowanie w pilnowaniu bezpieczeństwa publicznego, pożarnictwie, służbach ratunkowych, w przemyśle energetycznym, przy inspekcjach, poszukiwaniach źródeł geotermalnych, inspekcjach sieci gazowych.
Kamery serii Zenmuse H20 nie zostały zaprojektowane do fotogrametrii. Możesz jednak tworzyć proste ortofotomapy przy pomocy szerokokątnej kamery i funkcji mapowania w aplikacji DJI Pilot.

Dopasuj rozwiązanie DJI

DO SWOICH POTRZEB

Przetestuj produkty DJI w Twojej firmie, umów się na spotkanie ze specjalistami Enterprise i zobacz na żywo, jak DJI może usprawnić Twoją pracę.