fbpx

AGISOFT METASHAPE

Odkryj inteligentną fotogrametrię z Metashape

Agisoft Metashape jest samodzielnym programem, który wykonuje fotogrametryczne przetwarzanie obrazów cyfrowych i generuje trójwymiarowe dane przestrzenne do wykorzystania w aplikacjach GIS, dokumentowania obiektów dziedzictwa kulturowego, produkcji efektów wizualnych oraz pomiarów obiektów o różnej skali.

Generowanie ortofoto

Cyfrowy model terenu
(DEM)

Generowanie chmury punktów
(rzadki / gęsty) oraz modelu wielokąta (zwykły / tekstura)

Triangulacja lotnicza
i bliskiego zasięgu

Przetwarzaj obrazy cyfrowe i generuj dane przestrzenne 3D.
Szybko i dokładnie.

Program pozwala na przetwarzanie obrazów z kamer RGB lub multispektralnych wliczając w to systemy wielokamerowe, na wysokiej jakości informacje przestrzenne w formie gęstych chmur punktów, oteksturowanych modeli poligonowych, ortomozaik oraz numerycznych modeli terenu/powierzchni. Dalsza obróbka pozwala wyeliminować z modeli cienie oraz artefakty, obliczyć indeksy roślinności i wyodrębnić informacje do map działania sprzętu rolniczego oraz automatycznie sklasyfikować gęste chmury punktów itp.

Bardzo szybki i dokładny

Oparty na najnowocześniejszej technologii opracowanej przez Agisoft, Metashape pozwala na bardzo szybką obróbkę oraz daje bardzo powtarzalne i dokładne rezultaty w fotografii lotniczej i naziemnej (dokładność do 3 cm przy fotografii lotniczej i 1mm przy fotografii naziemnej, z małego dystansu)

Przetwarzanie lokalne lub w chmurze

Agisoft Metashape może lokalnie obrabiać ponad 50 000 zdjęć dzięki opcji przetwarzania rozproszonego. Projekt może również zostać wgrany w chmurę aby zminimalizować obciążenie sprzętu, jednocześnie wszystkie opcje obróbki są nadal dostępne.

Intuicyjny interfejs i tryb stereo

Pakiet oprogramowania ma bardzo prosty i intuicyjny system pracy, którego bardzo łatwo się nauczyć nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Specjaliści od fotogrametrii mogą korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak tryb stereo i mieć pełną kontrolę nad dokładnością wyników, a szczegółowy raport jest generowany po zakończeniu przetwarzania.

Dokładna ortomozaika dla geodezji oraz mapowania

Metashape jest idealnym rozwiązaniem dla przetwarzania zdjęć lotniczych. Funkcjonalność programu jest wciąż udoskonalana i rozwijana w związku z dynamicznym rozwojem tego rynku. Jest to uznane oprogramowanie do tworzenia gęstych punktów chmury oraz klasyfikacji pod dalsze bardzo dokładne modele DSM/DTM oraz ortomozaiki wysokiej rozdzielczości, a nawet rekonstrukcji dokładnych polygonowych modeli obiektów w wielkiej skali. Stanowi nieodzowny element pracy w oprogramowaniach systemu GIS przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych.

Automatyczne wykrywanie linii wysokiego napięcia

Program pozwala na przetwarzanie obrazów z kamer RGB lub multispektralnych wliczając w to systemy wielokamerowe, na wysokiej jakości informacje przestrzenne w formie gęstych chmur punktów, oteksturowanych modeli poligonowych, ortomozaik oraz numerycznych modeli terenu/powierzchni. Dalsza obróbka pozwala wyeliminować z modeli cienie oraz artefakty, obliczyć indeksy roślinności i wyodrębnić informacje do map działania sprzętu rolniczego oraz automatycznie sklasyfikować gęste chmury punktów itp.

Dokładna ortomozaika dla geodezji oraz mapowania

Metashape jest idealnym rozwiązaniem dla przetwarzania zdjęć lotniczych. Funkcjonalność programu jest wciąż udoskonalana i rozwijana w związku z dynamicznym rozwojem tego rynku. Jest to uznane oprogramowanie do tworzenia gęstych punktów chmury oraz klasyfikacji pod dalsze bardzo dokładne modele DSM/DTM oraz ortomozaiki wysokiej rozdzielczości, a nawet rekonstrukcji dokładnych polygonowych modeli obiektów w wielkiej skali. Stanowi nieodzowny element pracy w oprogramowaniach systemu GIS przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych.

Wskaźniki wegetacji dla precyzyjnego zarządzania rolnictwem i środowiskiem

Wspierając obraz panchromatyczny, multispektralny oraz termowizyjny, Metashape integruje przetwarzanie danych z różnych źródeł, jak analizy ziemi i wegetacji, badania nad efektami pożarów i badania nocne. Pozwala na analizę wskaźnika wegetacji w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Wskazuje problemy z uprawą i generuje możliwe rozwiązania dla różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Obrazowanie przestrzenne architektury i ochrona dziedzictwa kulturowego

Liczne projekty dowiodły, że Metashape jest wysokiej jakości narzędziem do wykonywania zadań związanych z modelowaniem elewacji i budynków. Dzięki obsłudze obrazowania przestrzennego, Metashape potrafi zrekonstruować cały budynek co może zostać użyte na przykład przy projektowaniu wirtualnych wycieczek a wynik może zostać przedstawiony jako model obiektu dziedzictwa kulturowego. Dzięki niesamowitej dokładności modele 3D częściowo zrujnowanych obiektów mogą posłużyć jako baza dla ewentualnego odrestaurowania obiektu.

Możliwości

• Triangulacja satelitarna, lotnicza i bliskiego zasięgu.
• Przyrostowe wyrównanie obrazu.
• Planowanie misji.
• Analiza nadmiarowości zestawu obrazów.
• Generowanie gęstych chmur punktów i automatyczna klasyfikacja wieloklasowa.
• Generowanie DSM/DTM.
• Generowanie ortomozaik w sposób zdefiniowany przez użytkownika.
• Automatyczne poprawianie zszywania ortomozaik opartych na DTM.
• Manualne edytowanie zszywania obrazów.
• Generowanie warstw elewacji.
• Georeferencja na podstawie logów z lotu i/lub GCP.
• Automatyczne wykrywanie kodowanych i niezakodowanych celów.
• Pomiary współrzędnych/odległości/powierzchni/objętości.
• Przetwarzanie obrazów multispektralnych i obliczanie wskaźnika wegetacji.
• Generowanie tekstur z filtrami światła i flar.
• Okluzja otoczenia i generowanie normalnych map.
• Rekonstrukcja dynamicznych scen w 4D.
• Generowanie i wizualizacja modeli kafelkowych.

Kompatybilność

• Przetwarzanie obrazów z kamer video i aparatów cyfrowych oraz systemów wielokamerowych.
• Wsparcie dla kamer typu fisheye, sferycznych, cylindrycznych, RPC
• Działa z większością BSP.
• Integracja z LiDAR wraz z importem chmury punktów.
• Eksport w szeroko używanych formatach.
• Obsługuje większość układów współrzędnych EPSG i konfigurowalne pionowe odniesienia.
• Działa z Windows/Mac OS X/Linux.
• Phantom 4 ProPhantom 4 RTKP4 Multispectral.

Zalety

• Bardzo dokładne i szczegółowe wyniki.
• W pełni automatyczny i intuicyjny sposób pracy.
• Wsparcie dla akceleracji GPU dla szybszego przetwarzania.
• Przetwarzanie w sieci dla większych projektów.
• Chmura Agisoft dla przetwarzania, wizualizacji i udostępniania rezultatów.
• Bogata standardowa edycja dla projektów artystycznych.
• Proste udostępnianie jako PDF lub prezentacja modelu w postaci wideo oraz bezpośrednie udostępnianie online.
• Pomiary stereoskopowe dla precyzyjnego ukazania detali.

Dopasuj rozwiązanie DJI

DO SWOICH POTRZEB

Przetestuj produkty DJI w Twojej firmie, umów się na spotkanie ze specjalistami Enterprise i zobacz na żywo, jak DJI może usprawnić Twoją pracę.