Zarządzanie siecią energetyczną

Rozwiązania z wykorzystaniem dronów dostarczają szczegółowych i dokładnych danych na temat wszystkich części sieci, automatyzując kontrole, umożliwiając terminowe naprawy i skracając czas przestoju.

Zarządzanie roślinnością

Szybkie mapowanie korytarzy linii energetycznych, tworzenie dokładnych modeli 2D i 3D, które mierzą odległość między roślinnością a liniami energetycznymi, pomagając zachować bezpieczną odległość prześwitu.

Główne wyzwania w zarządzaniu roślinnością

 • Tradycyjne metody wykorzystujące samoloty z załogą są drogie i wymagają specjalnych miejsc do bezpiecznych startów i lądowań.
 • Aby utrzymać bezpieczną wysokość lotu, samoloty załogowe nie mogą dokładnie śledzić terenu, dlatego też trudno jest dokładnie modelować korytarze w obszarach górskich.
 • Uzyskanie ostatecznego modelu może trwać kilka dni, od planowania trasy lotu, wykonania, eksportu danych, do przetwarzania danych.

Jak drony pomagają zarządzać roślinnością

 • Drony są przenośne i przystępne cenowo, można je elastycznie operować w odległych obszarach przy niższych kosztach niż samoloty załogowe.
 • Drony mogą latać w skomplikowanych warunkach terenowych, a ich inteligentne funkcje podążają za terenem, zapewniając bezpieczeństwo lotów bez uszczerbku dla dokładności danych.
 • Modele 3D mogą być tworzone w czasie rzeczywistym dla projektów, które mają napięty termin realizacji.
Intuicyjne rozwiązanie wspomagające inspekcje, które potrafi uzyskać precyzję wyników mierzoną w centymetrach i tworzyć georeferencyjne mapy 2D i modele 3D.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Poprzedni
Następny

Zarządzanie rzetelnością zasobów

Przeprowadzanie częstych kontroli na żądanie w celu monitorowania bezpieczeństwa, niezawodności i integralności sieci energetycznej, poprawy wydajności i eliminacji zagrożeń.

Główne wyzwania w zarządzaniu integralnością aktywów

 • Sieci energetyczne często rozciągają się na duże odległości, które mogą być trudno dostępne, a ręczne kontrole mogą być czasochłonne.
 • Usterki związane z wysokim ryzykiem na zasobach mogą być przeoczone tylko przy obserwacji z ziemi.

Jak drony pomagają w zarządzaniu uczciwością aktywów

 • Statki bezzałogowe mogą wystartować w ciągu kilku minut, pokrywając duże obszary w trakcie każdego lotu, zapewniając sprawny wgląd w sytuację.
 • Drony pomagają zidentyfikować zagrożenia dla integralności zasobów i informują o działaniach podejmowanych w odpowiedzi na nie, udostępniając dane z bliska oraz wszechstronne przeglądy.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Szybko wyrusz do akcji i uzyskaj w krótkim czasie pełne rozeznanie w sytuacji w trakcie pożaru, ułatwiając szybszą i bardziej bezpieczną akcję ratunkową.
Poprzedni
Następny

Inspekcja szczegółowa

Uzyskać znormalizowane dane z automatycznych kontroli dronów, które dokładnie identyfikują defekty.

Główne wyzwania w inspekcjach szczegółowych

 • Personel musi zbadać i przeanalizować wszystkie elementy pylonu, co jest wymagające dla zespołów.
 • Tradycyjne kontrole nie są w stanie wygenerować ujednoliconych, danych, które mogą być wykorzystane do automatycznego wykrywania usterek.

Jak drony przeprowadzają szczegółową inspekcję

 • Zautomatyzowane trasy lotów mogą być ustawiane w celu kontroli wysoko położonych przedmiotów, tworząc szczegółowe chmury punktów 3D bez narażania bezpieczeństwa operatorów.
 • Drony są łatwe w obsłudze, co umożliwia zespołom techników uzyskiwanie wysokiej jakości danych po podstawowym przeszkoleniu, przy jednoczesnej standaryzacji danych wyjściowych i usprawnieniu procesów.
 • Procesy inspekcyjne są zamknięte, co zapewnia integralność danych.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Intuicyjne rozwiązanie wspomagające inspekcje, które potrafi uzyskać precyzję wyników mierzoną w centymetrach i tworzyć georeferencyjne mapy 2D i modele 3D.
Poprzedni
Następny

Kontrola termowizyjna

Uzyskaj odczyty temperatury obiektów w czasie rzeczywistym za pomocą dronów wyposażonych w radiometryczne czujniki termowizyjne, aby natychmiast zidentyfikować nieprawidłowości.

Główne wyzwania w badaniach termicznych

 • Urządzenia do naziemnych inspekcji termowizyjnych nie mogą dać wglądu w warunki panujące na wysokich konstrukcjach.
 • Przeglądy termowizyjne przy użyciu śmigłowca są zbyt kosztowne, aby je przeprowadzać na dużą skalę, a długi czas ustawiania spowalnia reakcję.

Jak drony przeprowadzają inspekcje termowizyjne

 • Drony mogą uchwycić obiekt pod wieloma kątami i są łatwe w obsłudze, dzięki czemu nie można pominąć istotnych szczegółów.
 • Statki bezzałogowe są łatwe w obsłudze, wystartują w ciągu kilku minut i nie ograniczają się do ścisłych wymogów dotyczących konfiguracji.
 • Zespoły mogą uzyskiwać wizualne odczyty temperatury we wszystkich częściach obiektu w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację problemów i ich rozwiązanie.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Zidentyfikuj miejsce wycieku gazu zbierając przy tym szczegółowe dane z powietrza.
Poprzedni
Następny

Inspekcja usterek

Szybka ocena stanu obiektu z różnych ujęć dzięki wykorzystaniu statków bezzałogowych pozwala na szybkie ujawnienie wszelkich usterek lub wad. Dzięki tym informacjom można w sprawny sposób podjąć kroki niezbędne do usunięcia problemu.

Główne wyzwania podczas inspekcji usterek

 • Poważne usterki często wymagają natychmiastowej naprawy, kontrole ręczne mogą powodować opóźnienia w naprawach, które doprowadzą do strat.
 • Personel techniczny musi ręcznie wykrywać usterki i może być ograniczony dostępnością środków i narzędzi,będących na wyposażeniu.

Sposób przeprowadzania inspekcji usterek przez drony

 • Drony zapewniają perspektywę lotniczą, która dostarcza kluczowe  informacje niezależnie od środowiska, umożliwiając zespołom szybkie działanie i minimalizując straty.
 • Drony są łatwe w obsłudze, startują w ciągu kilku minut i nie ograniczają się do ścisłych wymagań dotyczących konfiguracji, pozwalając zespołom na dokładne zlokalizowanie wszelkich usterek.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Szybko wyrusz do akcji i uzyskaj w krótkim czasie pełne rozeznanie w sytuacji w trakcie pożaru, ułatwiając szybszą i bardziej bezpieczną akcję ratunkową.
Poprzedni
Następny

Nocna inspekcja

Przeprowadzanie przeglądów w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy za pomocą drona wyposażonego w reflektor.

Główne wyzwania podczas inspekcji nocnych

 • Inspekcje często nie mogą odbywać się w sytuacjach słabej widoczności, a personel może być narażony na większe ryzyko podczas inspekcji nocnych.

W jaki sposób drony przeprowadzają inspekcje w nocy

 • Drony wyposażone w reflektory i czujniki termowizyjne mogą rozpoznawać zagrożenia nawet przy słabym oświetleniu lub w nocy.
Nadzoruj każdą misję w czasie jej trwania niezależnie od jej przebiegu. Identyfikuj zagrożenia które mogą napotkać personel oraz osoby postronne, poprzez wyposażenie zespołów naziemnych w powietrzny system obserwacji, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.
Szybko wyrusz do akcji i uzyskaj w krótkim czasie pełne rozeznanie w sytuacji w trakcie pożaru, ułatwiając szybszą i bardziej bezpieczną akcję ratunkową.
Poprzedni
Następny

Poprzednie

Zarządzanie projektem

Następne

Zarządzanie produkcją energii

Newsletter DJI Enterprise

Bądź na bieżąco z informacjami i nowościami DJI.

[FM_form id="3"]

Dopasuj rozwiązanie DJI

DO SWOICH POTRZEB

Przetestuj produkty DJI w Twojej firmie, umów się na spotkanie ze specjalistami Enterprise i zobacz na żywo, jak DJI może usprawnić Twoją pracę.